បឹងស៊ីនយន្តបើកបឹងហើយ សូមទៅបរិភោគត្រីនៅស្រុកជាំងឈ័នខេត្តយូណាន

2018-12-26 17:55:41 |ប្រភព:yunnangateway

  នាព្រលឹមថ្ងៃទី២៥  នៅច្រាំងបឹងស៊ីយន្តមានសភាពយ៉ាងអ៊ូអរ  ដល់ម៉ោង៨  ខណៈពេលដែលសញ្ញាបុណ្យចាប់បើកនេសាទរោទ៍ឡើង  ទូកចំនួន៦១៨បានបើកទៅមុខដោយល្បឿនលឿន។  បុណ្យចាប់បើកនេសាទលើកទី១៤ជាំងឈ័នបានចាប់ផ្តើមហើយ​។

  យោងតាមដំណឹងបានឱ្យដឹងថា  នៅឆ្នាំ២០១៨បឹងស៊ីនយន្តបានដាក់កូនត្រី​ចូលក្នុងបឹងមាន​២០១៧១៣.៨​គីឡូ​ក្រាម​ឯបរិមាណបង្កើតត្រីប្រហែលដល់២៥៧០តោន។  បុណ្យចាប់បើកនេសាទលើកនេះត្រូវរៀប​ចំអស់រយៈពេល​មួយខែ៕