ពិព័រណ៍ស្នាដៃបញ្ចប់ការសិក្សារបស់គម្រោង“ការបណ្តុះបណ្តាលធនធានច្នៃប្រឌិតថ្មីរបស់សិល្បៈលោកហៈធាតុប្រពៃណីយូណានបានបើកសម្ពោធហើយ

2018-12-27 16:09:06 |ប្រភព:yunnangateway

  កាលពីថ្ងៃទី២៥ ខែធ្នូ  ទស្សនិកជនគយគន់ស្នាដៃសិប្ប​កម្ម​លោកហៈធាតុដែលបានដាក់តាំងបង្ហាញ។  នៅថ្ងៃនោះ​ផងដែរ  ពិព័រណ៍ស្នាដៃបញ្ចប់ការសិក្សា“ការបណ្តុះបណ្តាលធនធានច្នៃប្រឌិតថ្មីរបស់សិប្ប​កម្ម​លោកហៈធាតុប្រពៃណីយូណាន”នៃគម្រោងថវិកាបណ្តុះបណ្តាលធនធានមនុស្សវិស័យសិល្បៈប្រចាំឆ្នាំ២០១៨ មូលនិធិសិល្បៈជាតិបានបើកសម្ពោធនៅសាខាសាលាឆេនកុងនៃវិទ្យាស្ថានសិល្បៈយូណាន៕