មហោស្រពរាត្រីល្ខោនឆ្នាំថ្មីខេត្ត យូណាន ឆ្នាំ២០១៩បានរៀបចំនៅទីក្រុងគុនមីញ

2018-12-29 16:17:53 |ប្រភព:yunnangateway

  នាយប់ថ្ងៃទី២៨ ខែធ្នូ  មហោស្រពរាត្រីល្ខោនឆ្នាំថ្មីខេត្តយូណានឆ្នាំ២០១៩បានរៀបចំនៅមហោស្រពធំយូណាន។  អ្នកល្បីឈ្មោះខាងល្ខោននិងចម្រៀងដែលច្រៀងយ៉ាងពិរោះនូវល្ខោនជីន  ល្ខោនទាន  ធ្វើការសម្តែងយ៉ាងល្អ​ឆ្នើមនូវល្ខោនហ័ាសទិន  ល្ខោនតៃ  ល្ខោនជាំង ល្ខោនបៃដែលមានលក្ខណៈពិសេស  ដើម្បីបង្ហាញការសម្តែងវប្បធម៌លក្ខណៈយូណានអច្ឆរិយដល់ទស្សនិកជន៕