ផ្នែកvirtualrealityនៃមហោស្រពភាពយន្តអន្តរជាតិនៃទីក្រុងប៉េកាំងបើកធ្វើ

2018-04-16 09:54:43 |ប្រភព:CRI

  ផ្នែក ​virtualreality​(VR)​ នៃ​មហោស្រព​ភាព​យន្ត​អន្តរជាតិ​នៃ​ទី​ក្រុង​ប៉េកាំង​លើក​ទី​៨​បាន​បើក​ធ្វើ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១៤​ខែ​មេសា។នេះ​ជា​លើក​ដំបូង​ដែល​មហោស្រព​ភាព​យន្ត​អន្តរជាតិ​នៃ​ទី​ក្រុង​ប៉េកាំង​រៀបចំ​ផ្នែក​VR។​

  លោក​ស្រី ​CelineTricart អ្នក​ដឹក​នាំ​រឿង​ជន​ជាត់​បារាំង ​លោក ​ErikDonley អ្នក​ផលិត​ជនជាតិ​អាមេរិក ​លោក​ SamGezari អ្នក​ដឹកនាំ​រឿង​ផ្តើម​គំនិត​និង​ជា​អ្នក​ថត​វីដេអូ​បាន​ចូល​រួម​ពិធី​បើក​ក្នុង​នាម​ជា​ភ្ញៀវ​កិតិយស​ច្នៃ​ប្រឌិត​និង​ផលិត​សំខាន់។

  កា​បញ្ចាំង​ពិព័រណ៍​ផ្នែក​VR​បាន​ទាក់​ទាញ​ទស្សនិកជន​ជា​ច្រើន​ធ្វើ​ការ​ពិសោធ​ដោយ​ខ្លួន​ឯង​ពូក​គេ​សុទ្ធ​តែ​សំដែង​ថា​ហាក់ដូច​ជា​ខ្លួន​បាន​ទៅ​ដល់​ទី​កន្លែង​នៃ​ភាព​យន្ត​ដោយ​ផ្ទាល់។​សង្ឃឹម​ថា​ភាពយន្ត​VRដែល​ជា​ភាព​យន្ត​ប្រព័ន្ធ​ផ្សាពផ្សាយ​ថ្មី​អាច​ចូល​ជីវភាព​ទស្សនា​ភាព​យន្ត​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​របស់​ប្រជាជន។

  

  

អ្នកនិពន្ធ៖ លីហ្សា