វេទិកាវិទ្យាសាស្ត្រខួបអនុស្សវរីយ៍ ៦០ឆ្នាំនៃទំនាក់ទំនងចិន-កម្ពុជាបានប្រារព្ធនៅទីក្រុងភ្នំពេញ
វេទិកាវិទ្យាសាស្ត្រខួបអនុស្សវរីយ៍  ៦០ឆ្នាំនៃទំនាក់ទំនងចិន-កម្ពុជាបានប្រារព្ធនៅទីក្រុងភ្នំពេញ
នាថ្ងៃទី២១ដល់ ២២ ខែមិថុនា វេទិកាវិទ្យាសាស្ត្រខួបអនុស្សវរីយ៍ ៦០ឆ្នាំនៃទំនាក់ទំនងចិន-កម្ពុជា ដែលរៀបចំដោយរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជានិងនាយកដ្ឋានវិទ្យាស្ថានខុងជឺបានប្រារព្ធនៅទីក្រុងភ្នំពេញ។
2018-06-22 17:44:42    
ការធ្វើសហប្រតិបត្តិការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបានទទួលផលដ៏ធំសម្បើម
ការធ្វើសហប្រតិបត្តិការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបានទទួលផលដ៏ធំសម្បើម
កាលពីថ្ងៃទី ១៨ ដល់ថ្ងៃទី ១៩ ខែមិថុនា គណៈប្រតិភូចិនពិភាក្សាការងារជាមួយគណៈប្រតិភូកម្ពុជា
2018-06-22 16:53:35    
កុមារមានជម្ងឺបេះដូងពីកំណើតចំនួន ៦ នាក់នៃប្រទេសកម្ពុជាបានមកកាន់ទីក្រុងគុនមីញដើម្បីទទួលការព្យាបាលដោយឥតគិតថ្លៃ
កុមារមានជម្ងឺបេះដូងពីកំណើតចំនួន ៦ នាក់នៃប្រទេសកម្ពុជាបានមកកាន់ទីក្រុងគុនមីញដើម្បីទទួលការព្យាបាលដោយឥតគិតថ្លៃ
កុមារមានជម្ងឺបេះដូងពីកំណើតនៃប្រទេសកម្ពុជាទាំងអស់ ៦ នាក់បានមកកាន់មន្ទីរពេទ្យព្យាបាលជម្ងឺសរសៃឈាមបេះដូង និងសរសៃឈាមខួរក្បាល ហ្វុវៃ យូណាន
2018-06-21 16:54:20    
ពិព័រណ៍ចិន—អាស៊ីខាងត្បូងលើកទី ៥ បានបញ្ចប់នៅទីក្រុងគុនមីញ
ពិព័រណ៍ចិន—អាស៊ីខាងត្បូងលើកទី ៥ បានបញ្ចប់នៅទីក្រុងគុនមីញ
ពិព័រណ៍ចិន— អាស៊ីខាងត្បូងលើកទី៥និងពិព័រណ៍ផលិតផលនាំចេញ— នាំចូលទីក្រុងគុនមីញប្រទេសចិនលើកទី ២៥បានបិទបញ្ចប់នៅទីក្រុងគុនមីញ។
2018-06-21 16:20:44    
ពិព័រណ៍ចិន—អាស៊ីខាងត្បូងលើកទី៥ បក់“ខ្យល់អន្តរជាតិ”
ពិព័រណ៍ចិន—អាស៊ីខាងត្បូងលើកទី៥ បក់“ខ្យល់អន្តរជាតិ”
កាលថ្ងៃទី ១៤ ខែមិថុនា ដល់ថ្ងៃទី ២០ ខែមិថុនា ពិព័រណ៍ចិន—អាស៊ីខាងត្បូងលើកទី៥ បានប្រារព្ធនៅ មណ្ឌលពិព័រណ៍អន្តរជាតិទានឆឺ(Dianchi)គុនមីញ(Kunming)
2018-06-19 17:00:06    
ពន្លាពិព័រណ៍យូណានធ្វើបង្ហាញ ពី“ស្លាកទាំងបី”ក្នុងពិព័រណ៍ចិន—អាស៊ីខាងត្បូង បេច្ចកទេសនិងបៃតងដ៏គួរឱ្យទាក់ទាញ
ពន្លាពិព័រណ៍យូណានធ្វើបង្ហាញ  ពី“ស្លាកទាំងបី”ក្នុងពិព័រណ៍ចិន—អាស៊ីខាងត្បូង  បេច្ចកទេសនិងបៃតងដ៏គួរឱ្យទាក់ទាញ
ពន្លាយូណាន ធ្វើការបង្ហាញពី“ស្លាកទាំងបី”គឺ“ថាមពលបៃតង ផលិតផលអាហារបៃតង និងកន្លែងគោលដៅសម្រាប់ការរស់នៅប្រកបដោយសុខភាព”
2018-06-15 16:08:33    
វេទិកាអភិបាលខេត្តនៃតំបន់របៀងសេដ្ឋកិច្ចGMSប្រចាំឆ្នាំ២០១៨ បានបើកធ្វើនៅក្រុងគុនមីង
វេទិកាអភិបាលខេត្តនៃតំបន់របៀងសេដ្ឋកិច្ចGMSប្រចាំឆ្នាំ២០១៨  បានបើកធ្វើនៅក្រុងគុនមីង
ថ្ងៃទី ១២ ខែ​មិថុនា វេទិកា​អភិបាល​ខេត្ត​នៃ​តំបន់​របៀង​សេដ្ឋកិច្ច​មហាអនុ​តំបន់​ទន្លេ​មេគង្គ​ឆ្នាំ​២០១៨​បាន​ប្រារព្ធ​ធ្វើ​នៅ​ក្រុង​គុនមីង
2018-06-14 10:46:42    
អ្នកស្ម័គ្រចិត្តនឹងផ្តល់សេវាកម្មគុណភាពខ្ពស់សម្រាប់ពិព័រណ៍ចិន—អាស៊ីខាងត្បូង
អ្នកស្ម័គ្រចិត្តនឹងផ្តល់សេវាកម្មគុណភាពខ្ពស់សម្រាប់ពិព័រណ៍ចិន—អាស៊ីខាងត្បូង
ដើម្បីឱ្យសកម្មភាពនានានៃពិព័រណ៍ចិន—អាស៊ីខាងត្បូងលើកនេះអាចប្រារព្ធដោយជោគជ័យ បានជ្រើសរើសអ្នកស្ម័គ្រចិត្តចំនួន ១៥០០ នាក់ដែលមកពីសាកលវិទ្យាល័យចំនួន ១៦ ដើម្បីរៀបចំធ្វើការងារសេវាកម្មក្នុងតំបន់ពិព័រណ៍។
2018-06-13 18:04:33    
កាលពីថ្ងៃទី១២ ខែមិថុនា ជើងហោះហើរត្រង់“ទីក្រុងគុនមីញ =ខេត្តសៀមរាប”នៃក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិ JC ប្រទេសកម្ពុជា បានហោះហើរសាឡើងវិញ
កាលពីថ្ងៃទី១២ ខែមិថុនា  ជើងហោះហើរត្រង់“ទីក្រុងគុនមីញ =ខេត្តសៀមរាប”នៃក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិ JC ប្រទេសកម្ពុជា បានហោះហើរសាឡើងវិញ
 កាលពីថ្ងៃទី១២ ខែមិថុនា ជើងហោះហើរត្រង់“ទីក្រុងគុនមីញ =ខេត្តសៀមរាប”នៃក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិ JC ប្រទេសកម្ពុជា បានហើរឡើងវិញ
2018-06-13 17:38:17    
វគ្គបណ្តុះបណ្តាលមន្ត្រីសារព័ត៌មាននិងអ្នកសារព័ត៌មាននៃប្រទេសទន្លេឡានឆាង-មេគង្គ លើកទីមួយបានបើកវគ្គ
វគ្គបណ្តុះបណ្តាលមន្ត្រីសារព័ត៌មាននិងអ្នកសារព័ត៌មាននៃប្រទេសទន្លេឡានឆាង-មេគង្គ លើកទីមួយបានបើកវគ្គ
“ទន្លេមួយ គ្រួសារមួយ” នាព្រឹកថ្ងៃទី១២ ខែមិថុនា ការបណ្តុះបណ្តាលមន្ត្រីសារព័ត៌មាននិងអ្នកសារព័ត៌មាននៃប្រទេសទន្លេឡានឆាង-មេគ្គងលើកទីមួយបានបើកដំណើរការនៅទីក្រុងគុនមីញ
2018-06-12 18:04:59    
ពិព័រណ៍ចិន —អាស៊ីខាងត្បូងលើកទី៥នឹងសម្ពោធនៅថ្ងៃទី១៤ និងបើកជាសាធារណៈសម្រាប់ប្រជាជនទូទៅពីថ្ងៃទី ១៥ ដល់ ថ្ងៃទី ២០
ពិព័រណ៍ចិន —អាស៊ីខាងត្បូងលើកទី៥នឹងសម្ពោធនៅថ្ងៃទី១៤  និងបើកជាសាធារណៈសម្រាប់ប្រជាជនទូទៅពីថ្ងៃទី ១៥ ដល់ ថ្ងៃទី ២០
ពិព័រណ៍ចិន —អាស៊ីខាងត្បូងលើកទី៥និងពិព័រណ៍ផលិតផលនាំចេញ—នាំចូលទីក្រុងគុនមីញនៃប្រទេសចិនលើកទី២៥ នឹងសម្ពោធយ៉ាងឱឡារិកនៅទីក្រុងគុនមីញនាព្រឹកថ្ងៃទី ១៤ ខែមិថុនា
2018-06-11 15:34:01    
អ្នកស្ម័គ្រចិត្តពិព័រណ៍ចិន —អាស៊ីខាងត្បូងបានត្រៀមរួចរាល់ដែលពិតជាឱ្យយើងមានមោទនភាព
អ្នកស្ម័គ្រចិត្តពិព័រណ៍ចិន —អាស៊ីខាងត្បូងបានត្រៀមរួចរាល់ដែលពិតជាឱ្យយើងមានមោទនភាព
កាលពីថ្ងៃទី៩ ខែមិថុនា ពិធីចូលកាន់តំណែងនៃអ្នកស្ម័គ្រចិត្តចូលធ្វើការរួមគ្នានៃពិព័រណ៍ចិន —អាស៊ីខាងត្បូងលើកទី៥និងពិព័រណ៍ផលិតផលនាំចេញ—នាំចូលទីក្រុងគុនមីញនៃប្រទេសចិនលើកទី២៥
2018-06-11 15:20:04    
ការចងចាំអំពីការប្រឡងទុតិយភូមិនៃប្រទេសចិន
ការចងចាំអំពីការប្រឡងទុតិយភូមិនៃប្រទេសចិន
កាលពីខែតុលា ឆ្នាំ១៩៧៧ អ្នកស្វែងរកចំណេះដឹងដែលមានអាយុខុសគ្នានិង ស្ថានភាព​គ្រួសារ​ខុសគ្នា ចំនួនជាង ៥៧ សែននាក់ចូលទៅក្នុងមណ្ឌលប្រឡង។
2018-06-08 18:51:26    
ការប្រឡងទុតិយភូមិ ឆ្នាំ ២០១៨
ការប្រឡងទុតិយភូមិ  ឆ្នាំ ២០១៨
នាថ្ងៃទី៧ ខែមិថុនា ការប្រឡងទុតិយភូមិបានបើកការប្រឡងតាមពេលកំណត់។
2018-06-08 18:18:34    
សេចក្តីសង្ឃឹមកំពុងតែបង្កើតឡើងសម្រាប់ភូមិនៃខេត្តបាត់ដំបងដោយសារគ្រូពេទ្យចិន
សេចក្តីសង្ឃឹមកំពុងតែបង្កើតឡើងសម្រាប់ភូមិនៃខេត្តបាត់ដំបងដោយសារគ្រូពេទ្យចិន
អ្នកជំនាញវេជ្ជសាស្ត្រ អ្នកស្ម័គ្រចិត្តចិន ជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យនៃមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តបាត់ដំបងប្រទេសកម្ពុជានិង សហភាពសហព័ន្ធយុវជនប្រទេសកម្ពុជាចូលក្នុងភូមិនៃខេត្តបាត់ដំបង
2018-06-06 17:15:38    
ឡាន“ដឹកជញ្ជូនសិស្សទៅប្រឡងដោយក្តីស្រឡាញ់”រាប់ពាន់គ្រឿងនៅទីក្រុងគុនមីញ បានត្រៀមរួចហើយ
ឡាន“ដឹកជញ្ជូនសិស្សទៅប្រឡងដោយក្តីស្រឡាញ់”រាប់ពាន់គ្រឿងនៅទីក្រុងគុនមីញ បានត្រៀមរួចហើយ
ការប្រឡងទុតិយភូមិនៅឆ្នាំ២០១៨បានជិតចូលមកដល់ “ឡាននៃក្តីស្រឡាញ់”កន្លងមក មានក្រដាសដែលបោះពុម្ពនិមិត្តសញ្ញា“ការដឹកជញ្ជូនសិស្សទៅប្រឡងដោយក្តីស្រឡាញ់”
2018-06-05 17:53:19    
“រថយន្តសុខភាពល្បឿនលឿន”បើកចូលក្នុងភូមិនៃខេត្តបាត់ដំបង
“រថយន្តសុខភាពល្បឿនលឿន”បើកចូលក្នុងភូមិនៃខេត្តបាត់ដំបង
កាលពីថ្ងៃទី២ដល់ថ្ងៃទី៥ ខែមិថុនា សកម្មភាពព្យាបាលដោយមិនគិតថ្លៃក្នុងរថយន្តព្យាបាលចល័តដែលរដ្ឋាភិបាលប្រទេសចិនជួយឱ្យប្រទេសកម្ពុជាបានបើកសេវាកម្មដល់ខេត្តបាត់ដំបងហើយ។
2018-06-05 17:47:24    
សារមន្ទីរវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាប្រទេសចិននឹងទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីធ្វើការពិព័រណ៍ចល័ត
សារមន្ទីរវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាប្រទេសចិននឹងទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីធ្វើការពិព័រណ៍ចល័ត
កាលពីថ្ងៃទី ២ ខែមិថុនា សារមន្ទីរវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាប្រទេសចិនសហការណ៍ជាមួយសហភាពសហព័ន្ធយុវជន
2018-06-04 17:57:12    
ផ្សិតព្រៃយូណានបាននាំចូលទីផ្សារ
ផ្សិតព្រៃយូណានបាននាំចូលទីផ្សារ
នៅតំបន់លក់ដូរផ្សិតព្រៃដែលបើកជាថ្មីក្នុងផ្សារលក់ដូរផលិតផលកសិកម្មជាន់ស៊ីនមានផ្សិតព្រៃនាំចូលមកកាន់ទីផ្សារ
2018-06-01 16:53:10    
ការកសាងផ្លូវដែកមីមឹងបានបើកដំណើរការ ពីទីក្រុងគុនមីញឆ្ពោះទៅទីក្រុងមឹងសឺដោយចំណាយរយៈពេលតែ ២ ម៉ោងពេល
ការកសាងផ្លូវដែកមីមឹងបានបើកដំណើរការ  ពីទីក្រុងគុនមីញឆ្ពោះទៅទីក្រុងមឹងសឺដោយចំណាយរយៈពេលតែ ២ ម៉ោងពេល
នាព្រឹកថ្ងៃទី ៣០ ខែឧសភា ការកសាងផ្លូវដែកមីមឹង(Mimeng) បានបើកដំណើរការជាផ្លូវការ។
2018-05-31 16:15:38    
滇ICP备 09002441号
中华人民共和国国务院新闻办公室 支持指导
云南省人民政府新闻办公室 主办
云南日报报业集团 承办
本网站由云桥网版权所有,未经授权禁止复制或建立镜像
Copyright ©yunnangateway.com All Rights Reserved since 2006