ផ្លូវដែកខេត្តយូណានទទួលអ្នកដំណើរត្រឡប់មកធ្វើការងារវិញដ៏ច្រើនសម្បើមក្នុងកូនវិស្សមកាល “ថ្ងៃ១ឧសភា”

2018-05-02 16:37:42 |ប្រភព:云南网

  នាថ្ងៃទី១ ខែឧសភា  រថយន្តផ្លូវដែកនៃខេត្តយូណានបានទទួល អ្នកដំណើរត្រឡប់មក ធ្វើការងារវិញដ៏ច្រើនសម្បើមក្នុងកូនវិស្សមកាល “ថ្ងៃ១ឧសភា”។

  ក្រុមហ៊ុនផ្លូវដែកគុនមីញនៃប្រទេសចិនមានបុគ្គលិករាប់ម៉ឺននាក់នៅតែខិតខំធ្វើការនៅតាមកន្លែងរបស់រៀបចំការដឹកជញ្ជូនតាមវិទ្យាសាស្ត្រ  ចាត់វិធានការសេវាកម្មជាច្រើនដើម្បីឱ្យប្រជាជនកាន់តែមានភាពងាយស្រួល។  ក្រៅពីនេះ  នៅចំណតរថយន្តខាងត្បូងគុនមីង(Kunming)  ដាលី(Dali)លីចាំង(Lijiang)ភូសឺហី (Puzhehei)ជាដើមបានបើកទីតាំងទិញសំបុត្រនិងច្រកត្រួតពិនិត្យ  ដើម្បីធានាប្រសិទ្ធិភាពចេញចូលរបស់ភ្ញៀវទេសចរណ៍។ តាមផែនការក្នុងមួយថ្ងៃត្រូវដឹកជញ្ជូនភ្ញៀវទេសចរណ៍ចំនួន២២៥ពាន់ដងហើយបន្ថែមរថភ្លើងផ្លូវដែកល្បឿនលឿននិងរថភ្លើងផ្លូវដែកធម្មតាចំនួន១២ខ្សែ៕

អ្នកនិពន្ធ៖ លីហ្សា