ពិតជាគួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើលណាស់ ជិះម៉ូតូក្នុងព្រៃឈើ

2018-05-03 17:53:38 |ប្រភព:新华网

  នាថ្ងៃទី២៩ ខែមេសា ដល់ថ្ងៃទី២ ខែឧសភា  ពិធីប្រគួតប្រជែងជិះម៉ូតូក្នុងព្រៃឈើអន្តរជាតចិន-មីយ៉ាន់ម៉ាឆ្នាំ២០១៨  ប្រារព្ធនៅឃុំ ហ៊ូសា(Husa)ស្រុក ឡុងឆ័ន(Longchuan)មណ្ឌលស្វយ័ត ដឺហូង(Dehong)ខេត្តយូណាន។

  ពិធីលើកនេះបានរៀបចំជាប្រភេទ ៤ ក្រុម  គឺ  ក្រុមម៉ូតូនាំចូល  ក្រុមម៉ូតូផលិតក្នុងស្រុកចិន  ក្រុមម៉ូតូកែឆ្នៃ និងក្រុមម៉ូតូផលិតក្នុងចំនួនកំណត់  បានទាក់ទាញអ្នកជិះជាច្រើនចូលរួមពិធីប្រគួតប្រជែងនេះ។   គណៈកម្មាធិការរៀបចំបានរៀបចំសកម្មភាពវប្បធម៌ផ្សេងទៀតដូចជា ការបោះជំរុំ  កម្មវិធីតន្ត្រីជាដើមដើម្បីឱ្យអត្ថន័យកាន់តែមានភាពសម្បូរបែប។

  តាំងពីកសាងទីតាំងមូលដ្ឋានដល់រចនាផ្លូវជិះម៉ូតូ  គណៈកម្មាធិការរៀបចំបានយោងតាមទស្សនៈគឺ ធ្វើផ្លូវជិះម៉ូតូក្នុងព្រៃឈើជាអេកូ-បរិស្ថានជាងគេ  មិនបំផ្លាញបរិស្ថានហើយការពារព្រៃឈើ  ការពារទឹកខៀវភ្នំខៀវទៀតផង​  ដើម្បីឱ្យមនុស្សជាច្រើនមកស្វែងយល់ពីភាពស្រស់ស្អាតនៃព្រៃឈើបាន។

  ទោះបីជាកន្លែងនេះបានកសាងរួចមិនសូវយូរក៏ដោយ  ប៉ុន្តែបានរៀបចំសកម្មភាពខ្នាតធំឬខ្នាតតូចជាច្រើន។

អ្នកនិពន្ធ៖ លីហ្សា