លោកស៊ីជីនភីង​ធ្វើ​កិច្ច​ជំនួប​ជា​មួយ​លោក​ Kim ​Jong ​Un​ ប្រធាន​បក្ស​ពលករ​កូរ៉េខាងជើង​នៅ​ទី​ក្រុង​DaLian

2018-05-09 14:02:25 |ប្រភព:CRI

  កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​៧​ដល់​ថ្ងៃ​ទី​៨​ខែ​ឧសភា ​លោក ​ស៊ីជីនភីង​ អគ្គលេខាធិការ​នៃ​គណៈកម្មាធិការ​មជ្ឈិម​បក្ស​កុម្មុយនិស្តចិន​និងជា​ប្រធានរដ្ឋចិន​បាន​ជួប​ពិភាក្សា​ការងារ​ជា​មួយ​លោក​ Kim ​Jong ​Un​ ប្រធាន​បក្ស​ពលករ​កូរ៉េខាងជើង​និងជា​ប្រធាន​គណៈកម្មាធិការកិច្ចការ​រដ្ឋនៃ​កូរ៉េខាងជើង​នៅ​ទី​ក្រុង​DaLian។​ក្នុង​បរិយាកាស​ដ៏​មេត្រី​ភាព ​ភាគី​ទាំង​ពីរ​បាន​ផ្លាស់​ប្តូរ​មតិ​គ្នា​ដោយ​ស៊ី​ជម្រៅ​និង​គ្រប់​ជ្រុងជ្រោយ​អំពី​ទំនាក់​ទំនង​រវាង​ចិន​និង​កូរ៉េ​ខាង​ជើង​និង​បញ្ហា​សំខាន់​ៗ​ដែល​ភាគី​ទាំង​ពីរ​យកចិត្ត​ទុកដាក់​ដូច​គ្នា។