ពិព័រណ៍សិល្បៈបានទាក់ទាញទស្សនិ- កជនមកទស្សនាជាង ៣០ ម៉ឺនដង

2018-07-11 18:21:04 |ប្រភព:新华网

  ពិព័រណ៍វត្ថុរក្សាទុក“ពីវិទ្យាស្ថានដល់ Salon—មជ្ឃមណ្ឌលសិល្បៈបដិរូបជាតិប្រទេសបារាំង école nationale supérieure des Beaux-arts de Paris”បានបិទបញ្ចប់នៅទីក្រុងគុនមីញកាលពីថ្ងៃទី៨ ខែកក្កដា ។ ពិព័រណ៍លើកនេះចំណាយរយៈពេលមួយខែ  បានតាំងពិព័រណ៍ស្នាដៃដ៏វិចិត្រនៃសិល្បករល្បីឈ្មោះនៃប្រទេសបារាំង ១០៣ គ្រឿង  ដោយបានទាក់ទាញទស្សនិកជនមកទស្សនាជាង ៣០ ម៉ីនដង។

  យោងតាមដំណឹងបានឱ្យដឹងថា  ពិព័រណ៍លើកនេះបានបើកសម្ពោធនៅសារមន្ទីរខេត្តយូណានកាលថ្ងៃទី៨ ខែមិថុនា។  ស្នាដៃចូលរួមពិព័រណ៍បានបង្ហញានូវសិល្បៈប្រទេសបារាំងនិងស្មារតីសង្គមនៃប្រទេសបារាំងដែលតាំងទីក្រុងប៉ារីសជាស្នូលក្នុងអំឡុងពេលពី “មហាបដិវត្តនៃប្រទេសបារាំង”ដល់សង្គ្រាមលោកលើកទីមួយ។

អ្នកសារព័ត៌មាន៖ Li Jinjin

អ្នកនិពន្ធ៖ លីហ្សា