ស្រុកស្វយ័ត ណានចាននៃមណ្ឌលស្វយ័ត ដាលី៖ ផ្កា Broom រីកស្គុះស្គាយធ្វើឱ្យកសិករសប្បាយរីករាយ

2018-07-12 17:43:48 |ប្រភព:云南网

  “ចំណូលក្នុងផ្ទះខ្ញុំយ៉ាងតិចបានជាង ២ ម៉ឺនយ័នក្នុងមួយឆ្នាំដោយសារការលក់ផ្កា  ឥឡូវនេះ  គ្រួសារចំនួន ១៥ ក្នុងភូមិយើងខ្ញុំសុទ្ធតែដាំបានផ្កា Broom ហើយបានសង់ផ្ទះថ្មីទៀត !”លោក រ៉ាន លៀនសេន(Ran Liansen)ដែលរស់នៅភូមិ សៀមីទី(Xiaomidi)ឃុំ កងឡាំង(Gonglang)ស្រុក ណានចាន(Nanjian)មណ្ឌលស្វយ័ត ដាលី(Dali)ខេត្តយូណានបានរៀបរាប់យ៉ាងនេះដោយក្តីរំភើប។

  ប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងមកនេះ  ឃុំ កងឡាំង ស្រុក ណានចាន មណ្ឌលស្វយ័ត ដាលីបានអាស្រ័យឧត្តមានុភាពធនធានធម្មជាតិនៅទីនោះ  តាមបែបលក់ដូរគឺ“ការកសាងគណបក្ស+ទីតាំងមូលដ្ឋាន+កសិករ”តាមលក្ខខណ្ឌជាក់ស្តែង  អភិវឌ្ឍអាជីវកម្មពិសេសដូច ផ្កា Broom តៃ បន្លែ  cratevaunilocularis វ៉ុលណាត់(walnut)ជាដើមដើម្បីបន្ថែមចំណូលដល់កសិករ  បានទទួលប្រសិទ្ធិភាពសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងល្អប្រសើរ។ តែភូមិសៀមីទី ឃុំកងឡាំង បានដាំ ផ្កា Broomជាង ៥ ម៉ឺន ៣ ពាន់ ៣ រយ ម៉ែត្រក្រឡា  ចំណូលជាមធ្យមរបស់គ្រួសារនីមួយៗពី ផ្កា Broom តៃ បន្លែ  cratevaunilocularis វ៉ុលណាត់(walnut)ជាដើមបានជាង ៥ ម៉ឺនយ័ន  ដែលធ្វើឱ្យកសិករសម្រេចបាននូវការចាកចេញពីភាពក្រីក្រនិងឆ្ពោះទៅកាន់ជីវភាពរស់នៅដ៏ធូរធារ។

អ្នកឆ្លើយព័ត៌មាននិងប្រភពរូបថត៖ Gua  shihong  Yin Danxia

អ្នកនិពន្ធ៖ លីហ្សា