ការដាំដុះម្នាស់បានក្លាយទៅជាឧស្សហកម្មពិសេសនៃភូមិDai

2018-10-11 15:20:34 |ប្រភព:云南日报

  ពេលថ្មីៗនេះ  ក្នុងផ្សារបន្លែនៃភូមិ Nansan ឃុំ Nansan ស្រុក Zhenkang បានតំរៀបម្នាស់យ៉ាងពាសពេញ  ជាមួយគ្នា​នេះ​មានប្រជាជនជាច្រើនមកទិញម្នាស់។  ប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងមក  ភូមិ Nansan បានអភិវឌ្ឍដោយខិតខំ​ប្រឹងប្រែងនូវឧស្សហកម្ម​ពិសេសដែលយកការដាំដុះម្នាស់ជាសំខាន់​។  បច្ចុប្បន្ននេះទំហំដាំដុះម្នាស់នៅភូមិ Nansan បានកើនដល់​ជាង​១៣៣ហិកតា៕

ប្រភពរូបថត៖ Luo Fu

អ្នកនិពន្ធ៖ លីហ្សា