ការប្រកួតភាសាចិនសម្រាប់សិស្សវិទ្យាល័យពិភពលោក“ស្ពានភាសាចិន”លើកទី១១បានរៀបចំនៅទីក្រុងគុនមីញ

2018-10-12 18:20:23 |ប្រភព:新华网

  ការប្រកួតភាសាចិនសម្រាប់សិស្សវិទ្យាល័យពិភពលោក“ស្ពានភាសាចិន”លើកទី១១បានរៀបចំនៅសាកលវិទ្យាល័យគរុកោសល្យយូណាននាថ្ងៃទី១១  ការប្រកួតប្រជែងលើកនេះបានទាក់ទាញនូវគ្រូបង្រៀននិងសិស្សសរុបចំនួន៣៣២រូបដែលមកពីប្រទេសចំនួន៩៩និងតំបន់ប្រកួតចំនួន១១០  ក្នុងនោះមានប្រទេសចំនួន៥ជាប្រទេសដែលបានបញ្ជួន​អ្នកប្រកួត​ចូលរួម​លើកដំបូងក្នុងការមកចូលរួមប្រកួតនៅប្រទេសចិន។

  អ្វីដែលខុសពីឆ្នាំមុននោះគឺការប្រកួតលើកនេះ  គឺពាំនាំនូវ“ក្រុមជំនួយដោយសិស្សជនជាតិចិន”លើកដំបូង  សិស្ស​វិទ្យាល័យចំនួន៣០រូបដែលមកពីខេត្តយូណាននឹងត្រូវសហការណ៍ជាមួយនឹងអ្នកចូលរួមប្រកួតបរទេសក្នុងការប្រកួតជំរុះតាមទ្វីបនិងការប្រកួតវគ្គ​ផ្តាច់ព្រ័ត្រ ដើម្បីសម្រេចការក្រកួតជាមួយគ្នា។  ក្រៅពីនេះ  កម្មវិធី“ស្ពានភាសាចិន”​លើកនេះ​នឹង​រៀបចំ​សកម្មភាពជាច្រើនដូចការប្រកួតបាល់ទាត់មិត្តភាព  ពិធីបុណ្យតន្ត្រីអន្តរជាតិក្នុងបរិវេណសាលា  ការស្វែងយល់​មេរៀនជនជាតិពិសេសជាដើមក្នុងការជំរុញការផ្លាស់ប្តូរនិងទំនាក់ទំនងរវាងសិស្សចិននិងបរទេស។

  តាំងពីឆ្នាំ២០១២មក  ខេត្តយូណានបានរៀបចំបន្ត​នូវការប្រកួតភាសាចិនសម្រាប់សិស្សវិទ្យាល័យពិភពលោក“ស្ពានភាសាចិន”ចំនួន៦លើកដោយជោគជ័យ ហើយឆ្នាំនេះជាការរៀបចំលើកទី៧៕

អ្នកសារព័ត៌មាន៖ Nian Xinhong

អ្នកនិពន្ធ៖ លីហ្សា