ទីក្រុង Lincang ខេត្តយូណានធ្វើឧស្សាហកម្មគ្រាប់ធញ្ញជាតិឱ្យកាន់តែធំកាន់តែខ្លាំង

2018-10-19 17:53:39 |ប្រភព:Xinhua

  នៅទីក្រុង Lincang ខេត្តយូណាន  ដើមឈើគ្រាប់ធញ្ញជាតិ(Macadamia nuts)បានដាំពេញក្នុងស្រុក​និងខណ្ឌ​ចំនួន៨ដែលមានទំហំដាំដុះជាង ១៥១.៩២៦ ពាន់ហិកតា   ផ្អែកតាមស្ថិតិបានបង្ហាញថា  ឆ្នាំ ២០១៧  តម្លៃផលិតនៃ​ឧស្សាហកម្ម​នៃទីក្រុង Lincang ជា៦រយលានយ័ន  បានញ៉ាំងឱ្យប្រជាជនចំនួន១៥ម៉ឺននាក់បានចំណូល​បន្ថែមនិង​ចាកចេញពីភាពក្រីក្រ  បានក្លាយទៅជាធនាគារបៃតងដែលឱ្យកសិកម្មបានចំណូលបន្ថែមនិងឈានទៅ​កាន់ជីវភាព​រស់នៅធូរធារ។  ប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងមក  ទីក្រុង Lincang បានតម្រង់គោលដៅធ្វើជាលំដាប់លេខមួយក្នុងពិភពលោកដែលខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើឧស្សាហកម្មឱ្យកាន់តែធំកាន់តែខ្លាំង។

  ក្នុងមូលដ្ឋានដាំដុះ  កសិករប្រើប្រាស់ម៉ូដ “គ្រាប់ធញ្ញជាតិ+គ្រឿងថ្នាំចិនសែ” តម្លៃផលិតក្នុង៦៦៦គីឡូម៉ែត្រការ៉េ​នៃ​គ្រាប់ធញ្ញជាតិអាចដល់លើស៩០០០យ័ន  ឯតម្លៃផលិតក្នុង៦៦៦គីឡូម៉ែត្រការ៉េនៃគ្រឿងថ្នាំ​ចិនសែអាចដល់​លើស​២០០០យ័ន  ប្រសិទ្ធិភាពទូទៅពិតជាច្បាស់ល្អ។

  ទីក្រុង Lincang បានតភ្ជាប់សកម្មភាពជាក់ស្តែងនៃតំបន់ភ្នំ  បានធ្វើការច្នៃប្រឌិតលើម៉ូដនិងវិធីសាស្ត្រ​អភិវឌ្ឍ​ឧស្សាហកម្ម​​គ្រាប់ធញ្ញជាតិ  បានអនុវត្ត​យន្តការអភិវឌ្ឍន៍ដូច“ក្រុមហ៊ុន+មូលដ្ឋាន+កសិករ” ​“សហករណ៍+មូលដ្ឋាន​+កសិករ” “សួន+កសិករ+ទីផ្សារ”ជាដើមដើម្បីលើកកម្ពស់កំរិតអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្ម  ។

  ធ្វើជាឧស្សាហកម្មឧត្តមានុភាព  បច្ចុប្បន្ននេះ ទំហំដាំដុះគ្រាប់ធញ្ញជាតិនៃទីក្រុង Lincang ជិតពាក់កណ្តាល​ដាំដុះគ្រាប់ធញ្ញជាតិទាំងមូលលើពិភពលោក  ម្យ៉ាងទៀត  ទីក្រុង Lincang កំពុងតែអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រម៉ាក “​គ្រាប់​ធញ្ញជាតិLincang” ដោយគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ ហើយនឹងពង្រីកបន្តនូវកំរិតល្បីឈ្មោះនិង​កម្លាំងឥទ្ធិពល​នៃម៉ាក​“គ្រាប់​ធញ្ញជាតិLincang”៕

អ្នកសារព័ត៌មាន៖ Liu Yi

អ្នកនិពន្ធ៖ លីហ្សា