ក្រុមជំនួញយូណានក្នុងពិព័រណ៍នាំចូលអន្តរជាតិចិនលើកដំបូងបានប្រារព្ធសន្និសីទឧទ្ទេសនាម

2018-11-08 17:53:04 |ប្រភព:yunnangateway

  នារសៀលថ្ងៃទីោ៦ ខែវិច្ឆិកា  សន្និសីទឧទ្ទេសនាមប្រធានបទមជ្ឈមណ្ឌលពិព័រណ៍និងជំនួញ​ផលិតផល​នាំចូល​អាស៊ី​ខាង​ត្បូងអាស៊ីអាគ្នេយ៍និង“ពិព័រណ៍ចិន-អាស៊ីខាងត្បូងមិនបញ្ចប់”ដែលរៀបចំដោយក្រុមជំនួញ​យូណាន​ក្នុង​ពិព័រណ៍​នាំចូលអន្តរជាតិចិនលើកដំបូងបានប្រារព្ធនៅមជ្ឈមណ្ឌលពិព័រណ៍ជាតិសៀងហៃ។

  សន្និសីទឧទ្ទេសនាមប្រធានបទសំខាន់រួមទាំងការធ្វើការណែនាំអំពីគម្រោងមជ្ឈមណ្ឌល​ពិព័រណ៍និងជំនួញផលិតផលនាំចូលអាស៊ីខាងត្បូងអាស៊ីអាគ្នេយ៍និងពិព័រណ៍ចិន-អាស៊ីខាងត្បូងមិនបញ្ចប់  ឧស្សាហកម្ម​សំខាន់ចំនួន៨នៃខេត្តយូណាននិងកែច្នៃស្លាកទាំងបីដែលមានកំរិតខ្ពស់បំផុតលើពិភពលោករួមទាំងស្ថានភាពនៃពិព័រណ៍ផលិតផលប្រទេសអាស៊ីខាងត្បូងនិងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឆ្នាំ២០១៩និងកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាវិនិយោគពាណិជ្ជកម្មថែមទាំងបង្ហាញពីការអញ្ជើញដោយចិត្តស្មោះសម្រាប់ការធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងឈ្នះ-ឈ្នះដល់ប្រទេសនានានិងគ្រប់មជ្ឈដ្ឋាន។

  នៅនឹងកន្លែងរៀបចំសកម្មភាពនោះ  សហគ្រាសទិញសំខាន់ខេត្តយូណានបានចុះហត្ថលេខា​លើកិច្ចព្រមព្រៀងទិញផលិតផលនាំចូល​ជាមួយពាណិជ្ជករបរទេស  មានសហគ្រាសជាច្រើនបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការវិនិយោគ  សហគ្រាសបរទេសបានចុះហត្ថលេខាលើកកិច្ចព្រមព្រៀងដែលប្រចាំក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលពិព័រណ៍និងជំនួញផលិតផលនាំចូលអាស៊ីខាងត្បូងអាស៊ីអាគ្នេយ៍។  សហគ្រាសក្នុងខេត្តយូណាននិងក្រៅយូណាន  សហគ្រាសប្រទេសចិននិងបរទេសបានរៀបចំការតភ្ជាប់ខាងតម្រូវការទិញ៕

ប្រភពរូបថត៖ Zhou Can

អ្នកសារព័ត៌មាន៖ Zhang Ruogu Han Chengyuan

អ្នកនិពន្ធ៖ លីហ្សា