បុណ្យឆុងយ៉ាងប្រពៃណីចិនបានបង្ហាញអំពីមនោសញ្ចេតនាគោរពមនុស្សចាស់

2019-10-08 16:08:23 |ប្រភព:yunnangateway

  នាថ្ងៃទី០៧ ខែតុលា  នៅទីលានគូឡូវទីក្រុងដឺយ៉ាង  កូនសិស្សនៃអនុវិទ្យាល័យទី៥ដឺយ៉ាងខេត្តស៊ីឈួនកំពុងតែសូត្រកំណាព្យបៃសោជីន  ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយវប្បធម៌និងសុជីវធម៌ពាក់ព័ន្ធឱវាទប្រពៃណីនៃប្រទេសចិន។ នៅថ្ងៃនោះផងដែរ  ខេត្តស៊ីឈួនបានរៀបចំ សកម្មភាពគំរូ“ទិវាបុណ្យពួកយើង·ឆុងយ៉ាង”នៅទីក្រុងដឺយ៉ាង  សកម្មភាពពិសេសមួយចំនួនដូចជា ការសូត្រកំណាព្យ  ការសម្តែងថៃជី និងការឡើងភ្នំជាដើម  ដែលបានទាក់ទាញប្រជាជនទីក្រុងជាច្រើនចូលរួម៕