ជ្រលងភ្នំឡានយេនៅភ្នំព្រិលយូលុងក្នុងទីក្រុងលីចាងមានទេសភាពដ៏ល្អឆើតឆាយ

2019-02-15 17:34:37 |ប្រភព:yunnangateway

ជ្រលងភ្នំឡានយេនៅភ្នំព្រិលយូលុងក្នុងទីក្រុងលីចាងខេត្តយូណានបានទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរពីគ្រប់ទិសទីមកលេងកម្សាន្តនិងគយគន់ទេសភាព ដោយសារភ្នំព្រិលយ៉ាងអស្ចារ្យ  ទឹកបឹងដ៏ថ្លាល្អ  និងទេសភាពដ៏ល្អផូរផង់នៃជ្រលងភ្នំនោះ៕