ស្រុកឡុភីននៅខេត្តយូណានមានទេសភាពសមុទ្រផ្កាដ៏ស្រស់ឆើតឆាយ

2019-02-21 09:35:47 |ប្រភព:yunnangateway

  ទេសភាពរបស់ផ្កាRapeseed នៅជុំវិញភ្នំចីនជីស្រុកឡុភីនស្រុកឆុជីន ខេត្តយូណានដែលថតនៅថ្ងៃទី១៩ ខែកុម្ភៈ ។

  ពេលថ្មីៗនេះ  ផ្កាRapeseedក្នុងស្រុកឡុភីនស្រុកឆុជីន ខេត្តយូណានមានរីកយ៉ាងស្គុះស្គាយ  ដែលបានទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរជាច្រើនមកទីនេះក្នុងការទស្សនាកំសាន្ត  ដើម្បីស្វែងយល់អំពីភាពស្រស់ត្រកាលរបស់សមុទ្រផ្កា  ថែមទាំងអបអរសាទរបុណ្យហែរអ្នកតា៕