ទីក្រុងបោសាននៅខេត្តយូណាន៖ មានផ្កា Erythrina ពណ៌ក្រហមបានរីកស្គុះស្គាយក្នុងរដូវផ្ការីកនេះ

2019-03-06 16:11:40 |ប្រភព:yunnangateway

ពេលថ្មីៗនេះ  មានផ្កា Erythrina ពណ៌ក្រហមបានរីកយ៉ាងស្គុះស្គាយក្នុងរដូវផ្ការីកនេះនៅដងវិថីខាងជើងទីក្រុងបោសានខេត្តយូណាន។  នៅក្រោមពន្លឺព្រះអាទិត្យ  ផ្កាពណ៌ក្រហមមួយនេះពិតជាស្រស់ឆើតឆាយ  ដែលបានបន្ថែមទេសភាពយ៉ាងស្រស់ស្អាតដល់ទីក្រុងបោសាន៕