ស្គរធំជីណូមានអ្នកបន្តវេន

2019-06-18 18:01:28 |ប្រភព:yunnangateway

នាថ្ងៃទី១៤ ខែមិថុនា  លោក បៃឡាសៀនកំពុងតែណែនាំអ្នកភូមិក្នុងសហគមន៍ក្នុងធ្វើស្គរធំជីណូ។  នៅភូមិប៉ាផូឃុំជនជាតិជីណូភ្នំជីណូទីក្រុងជីនហុង មណ្ឌលស្វយ័តជនជាតិតៃស៊ីសាំងប៉ានណាខេត្តយូណាន  លោក បៃឡាសៀន អ្នកបន្តវេនបេតិកភ័ណ្ឌអរូបីថ្នាក់ខេត្តបានណែនាំអ្នកភូមិក្នុងការបង្កើតសហគមន៍ជំនាញធ្វើស្គរធំនិងវត្ថុសិប្បកម្ម  ដើម្បីបង្រៀនផ្នែកវិចិត្រសិល្បៈធ្វើស្គរធំដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាក៏នឹងធ្វើឱ្យសិល្បៈមួយនេះទទួលបានការបន្តវេន​​៕