ដូចជារបស់ពិតជាក់ស្តែង! ទីក្រុងគុនមីញរៀបចំម្ហូបអាហារធ្វើពីថ្ម

2019-07-11 17:32:24 |ប្រភព:yunnangateway

នាព្រឹកថ្ងៃទី១០ ខែកក្កដា  ពិព័រណ៍ថ្មអន្តរជាតិគុនមីញប្រទេសចិនឆ្នាំ២០១៩ត្រូវបានបើកសម្ពោធនៅមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិគុនមីញ។  ពិព័រណ៍លើកនេះត្រូវបានរៀបចំក្រោមប្រធានបទ ផ្សព្វផ្សាយវប្បធម៌ថ្មី   ដ៏រុងរឿងនៃឧស្សាហកម្មថ្ម។ 

ពិព័រណ៍លើកនេះបានរៀបចំពន្លាពិព័រណ៍ចំនួន៧ដូចជា ត្បូងពេជ្រ  វត្ថុមានតម្លៃនិងការតាំងបង្ហាញសប្តាហ៍សិល្បៈវប្បធម៌ថ្មជាដើម  ព្រមទាំងមានរៀបចំស្តង់ពិព័រណ៍ចំនួនប្រមាណ២៨០០  ទំហំតាំងបង្ហាញដល់ ៦៥ពាន់ម៉ែត្រការ៉េ។