ស្រុកយូនមូវខេត្តយូណាន ក្នុងបុណ្យថៅលីបេះប្រមូលផលដោយសប្បាយរីករាយ

2019-07-16 09:25:54 |ប្រភព:yunnangateway

ស្ត្រីជនជាតិយីនៃភូមិស៊ីនភីនឃុំស៊ីហួស្រុកយួនមូវខេត្តយូណានកំពុងតែបែះប្រមូលថៅលី(ថៅលីជាផ្លែឈើមួយបង្កាត់ចេញពីផ្លែប៉ែសលាយផ្លែព្រូន)ក្នុងសួនផ្លែឈើ។  នាថ្ងៃទី១៣ ខែកក្កដា  បុណ្យវប្បធម៌និងទេសចរណ៍ភូមិលើកទី២យួនមូវ·ស៊ីហួយូណាននិងជាបុណ្យថៅលី ក្រោមប្រធានបទ “ការរកក្តីសុខក្នុងផ្លែថៅលី  ការទៅលេងស៊ីហួដ៏ស្រស់ស្អាត” បានរៀបចំនៅឃុំស៊ីហួ។ ប្រជាជនក្នុងតំបន់និងភ្ញៀវទេសចរបានបេះប្រមូលផលក្នុងសួនផ្លែឈើដោយក្តីសប្បាយរីករាយ ដើម្បីអបអរសាទរបុណ្យវប្បធម៌និងទេសចរណ៍ភូមិដែលមានលក្ខណៈពិសេស​៕