នារីៗស្លៀកសំលៀកបំពាក់ប្រពៃណីចិនដើម្បីអបអរសាទរបុណ្យសង្សារនៃប្រទេសចិន

2019-08-09 16:24:18 |ប្រភព:yunnangateway

នាថ្ងៃទី០៧ ខែសីហា  នារីៗដែលស្លៀកពាក់សំលៀកបំពាក់ប្រពៃណីចិនកំពុងតែកាន់តាំងយូ។  នៅថ្ងៃនោះជាថ្ងៃទី៧ ខែជេស្ន តាមចន្ទគតិ(បុណ្យឈីស៊ីជាបុណ្យសង្សារតាមប្រពៃណីនៃប្រទេសចិន)ទីធ្លាណានភីនចេទីក្រុងគុនមីញខេត្តយូណានរៀបចំសកម្មភាពឈីស៊ីពិសេស  ឆ្លងកាត់ការបង្ហាញសំលៀកបំពាក់ប្រពៃណី  ពិធីពេញវ័យសម័យបុរាណជាដើម  ដើម្បីឱ្យមនុស្សទាំងឡាយស្វែងរកកម្លាំងទាក់ទាញរបស់បុណ្យឈីស៊ី៕