ដីសើមនៃម៉ាត់បឹងជារបាំងដ៏ស្រស់ស្អាតនៃបឹងទានឈឺ

2019-09-26 17:38:45 |ប្រភព:yunnangateway

រូបភាពនេះជាសួនសាធារណៈដីសើមដូវណានគុនមីញ។ ពេលចុងសបា្តហ៍ទៅលេងកម្សាន្តដីសើមបានក្លាយទៅជាជម្រើសថ្មីមួយនៃប្រជាជនគុនមីញ  ទីនេះមិនគ្រាន់តែជាទីកន្លែងល្អប្រសើរសម្រាប់បក្សាបក្សីនិងមច្ឆារស់នៅប៉ុណ្ណោះទេ  ថែមទាំងជារបាំងអេកូឡូស៊ីដ៏ស្រស់ស្អាតមួយនៃបឹងទានឈឺ  ដើម្បីទប់ស្កាត់និងបន្សុតសារធាតុកខ្វក់ក្នុងទឹកនិងដងទន្លេខាងលើ។

ឆ្លងកាត់ខិតខំប្រឹងប្រែងអស់រយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំមក មាត់បឹងទានឈឺបានកសាងខ្សែអេកូឡូស៊ីបិទជិតដែលមានប្រវែងទទឹង២០០ ម៉ែត្រ  ផ្ទៃដីទំហំប្រហែលស្មើរនឹង៣៣.៣គីឡូម៉ែត្រការ៉េ  រុក្ខជាតិដាំដុះក្នុងតំបន់បានលើស៨០%  ៕