ខេត្តយូណានបានរៀបចំការហ្វឹកហាត់ពន្លត់អគ្គិភ័យ

2019-10-28 17:13:59 |ប្រភព:yunnangateway

នាថ្ងៃទី២៥ ខែតុលា  ឧទ្ធម្ភាគចក្រហ្វឹកហាក់ពន្លត់អគ្គិភ័យដោយប្រើធុងស្តុងទឹក។នៅថ្ងៃនោះផងដែរ  ពិធីបើកសកម្មភាពធ្វើកិច្ចសម្ភាសន៍ប្រធានបទខួបលើកទីមួយនៃការបង្កើតក្រុមពន្លត់អគ្គិភ័យនិងជួយសង្គ្រោះរួមជាតិចិនបានរៀបចំនៅអង្គភាពពន្លត់អគ្គិភ័យព្រៃឈើខេត្តយូណាន។  ក្រុមសម្ភាសន៍បានចូលក្នុងក្រុមឧទ្ធម្ភាគចក្រនៃនាយកដ្ឋានពន្លត់អគ្គិភ័យព្រៃឈើ  ដើម្បីទស្សនាការហ្វឹកហាត់ហោះហើរការហ្វឹកហាត់ដូចជា ឧទ្ធម្ភាចក្រចុះចតដោយផ្ទាល់  មនុស្សចុះចតដោយខ្សែរំកិល  និងពន្លត់អគ្គិភ័យដោយព្យួរធុងទឹកជាដើម៕