ទីក្រុងកឺជូវបានបន្ថែមតំបន់ទេសចរណ៍មួយ គឺស្ពានកញ្ចក់ឡាវអ៊ីសាន

2019-10-30 15:11:15 |ប្រភព:yunnangateway

ដើម្បីងាយស្រួលដល់ការសង្កេតស្ថានភាពការពារភ្លើងឆេះព្រៃដែលបែរមុខទៅទីក្រុង  រួមទាំងផ្សារភ្ជាប់ការផ្លាស់ប្តូរទម្រង់សេដ្ឋកិច្ចទីក្រុងទន់ខ្សោយធនធាន  ទីក្រុងកឺជូវនៃមណ្ឌលស្វយ័តជនជាតិហានីជនជាតិយីហុងហឺខេត្តយូណាននឹងអភិវឌ្ឍគម្រោងតំបន់ទេសចរណ៍ភ្នំឡាវអ៊ីនហើយស្ពានកញ្ចក់ដែលមានមុខងារសង្កេតស្ថានភាពការពារភ្លើងឆេះព្រៃបានបង្កើតឡើង​។

ស្ពានកញ្ចក់សាងសង់តាមគែមភ្នំ  អគារខ្ពស់ ស្ថានភាពចរាចរណ៍  និងទេសភាពនៃទីក្រុងកឺចូវសុទ្ធតែអាចមើលឃើញបាន  ដែលជាស្ពានកញ្ចក់តែមួយគត់សាងសង់នៅលើអាកាសក្នុងទីក្រុង  និងទទួលបានការពេញនិយមពីភ្ញៀវទេសចរ។  គម្រោងនេះបានកែលម្អនូវបរិស្ថាននិងគុណភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជន  លើកកម្ពស់ស្ថានភាពតំបន់នៃទីក្រុងកឺជូវ  និងបង្ហាញរូបភាពអេកូនៃទីក្រុងកឺជូវទៅកាន់ខាងក្រៅ៕