បឹងហ្វុសៀនខេត្តយូណានពេលយប់មានទេសភាពស្រស់ស្អាត

2020-09-17 16:36:00 |ប្រភព:yunnangateway

នៅលើច្រាំងបឹងហ្វុសៀននៃទីក្រុងឆេងចាំងខេត្តយូណាន  ភូមិសីនខុងនៅបឹងហ្វុសៀនបានក្លាយជាកន្លែងក្តៅនិងល្បីឈ្មោះលើអ៊ីធើណែត។មានភ្ញៀវទេសចរកាន់តែច្រើនឡើង ៗ មកទីនេះទស្សនាទេចភាពដ៏ស្រស់ស្អាត៕

កាបកប្រែដោយលីហ្សា