ទីក្រុងមីលឹខេត្តយូណាន មានទេសភាពដ៏ស្រស់ស្អាត

2020-03-13 17:57:51 |ប្រភព:yunnangateway

នៅភូមិថៅវ៉ាឃុំសួនជានសឺទីក្រុងមីលឹខេត្តយូណាន  ផ្កាផ្លែប៉ែសបានរីកយ៉ាងស្គុះស្គាយ  មើលទៅហាក់ដូចជាផ្ទាំងគំនូរដ៏ស្រស់ស្អាត  កសិករមមាញឹកប្រមូលផលក្នុងដីស្រែចំការដើម្បីលក់៕

ប្រភពរូបថត៖ Pu Jiayong

អ្នកបកប្រែ៖ លីហ្សា