ព្រៃមេតាស៊ីយ៉ាពណ៌ក្រហមតុបតែងទីក្រុងគុនមីញឱ្យស្រស់ស្អាត

2020-11-18 17:45:13 |ប្រភព:yunnangateway

តាំងពីចូលរដូវរងាមក ព្រៃមេតាស៊ីយ៉ាក្នុងអាងស្តុកទឹកភូមិសានចានៃ ទីក្រុងគុនមីញបានបំពាក់សំលៀកបំពាក់រដូវរងាដែលក្លាយទៅជាពណ៌ក្រហម។  បើមើលពីអាកាសខ្ពស់  ព្រៃមេតាស៊ីយ៉ាពណ៌ក្រហមហាក់ដូចជាផ្ការីកដ៏ស្គុះស្គាយនៅជុំវិញជាទឹកបឹងពណ៌ខៀវ  ដែលបានក្លាយទៅជាទេសភាពដ៏ស្រស់ស្អាតក្នុងទីក្រុងគុនមីញ៕