បឹងនៀននៅខេត្តយូណានដ៏ស្អាតហាក់ដូចជាផ្ទាំងគំនូរ

2020-11-25 18:56:27 |ប្រភព:yunnangateway

បឹងនៀនមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងស្រុកហុយហ្សឺ ទីក្រុងឈុជិនខេត្តយូណានដែលមាននីវ៉ូទឹកសមុទ្រប្រហែល២៥០០ម៉ែត្រ។ក្នុងរដូវរងាទឹកថ្លាល្អនៃបឹងនៀនរួមជាមួយស្មៅទឹក ដើមឈើភ្នំនិងភូមិប្រជាជន  បានបង្កើតជារូបភាពយ៉ាងស្រស់ស្អាត៕

អ្នកសារព័ត៌មាន៖Hu Chao