ប្រទេសចិនប្រកាសលុបចោលការដាក់កំហិតលើកូតានៃវិនិយោគិនអន្តរជាតិ

2020-05-08 18:00:32 |ប្រភព:CRI

ធនាគារ​ប្រជាជន​ចិន​និងរដ្ឋបាល​គ្រប់គ្រង​រូបិយបណ្ណ​​​ចិន​បាន​ប្រកាស​កាលពី​ថ្ងៃទី​ ៧ ខែ​ឧសភា​ថា​ នឹង​លុប​ចោល​ការ​ដាក់​កំហិត​លើ​កូតានៃ​​​​វិនិយោគិនអន្តរជាតិ​ ដើម្បី​ជំរុញ​ការ​បើកទូលាយ​ថែម​មួយ​កម្រិត​ទៀត​នៃ​ទីផ្សារ​ហិរញ្ញវត្ថុ​ចិន​ ។

តាម « ការ​កំណត់​ស្តីពីការ​គ្រប់គ្រង​មូលបត្រ​របស់​វិនិយោគិន​អន្តរជាតិ​ក្នុងដែន​ចិន​​ » ដែល​បាន​ប្រកាស​កាលពី​ពេល​ថ្មីៗ​នេះ​បាន​បញ្ជាក់​ថា​ នឹង​លុប​ចោល​ការ​ដាក់​កំហិត​លើ​កូតា​មូល​បត្រ​របស់​វិនិយោគិន​អន្តរជាតិ​ដែល​សមស្រប​នឹង​ការ​កំណត់​ ហើយ​ចុះ​បញ្ជី​ចំពោះ​សកម្មភាព​ប្តូរ​ប្រាក់​និង​ផ្ញើ​ប្រាក់​ឆ្លងដែន​របស់​វិនិយោគិន​ទាំង​នេះ ។

 

អ្នកបកប្រែ:Sun Lingling