ខេត្តយូណានបានកំណត់គោដៅអភិវឌ្ឍន៌ក្នុងឆ្នាំ២០២០

2020-05-13 17:55:31 |ប្រភព:yunnangateway

នាព្រឹកថ្ងៃទី១០ ខែឧសភាសន្និសីទលើកទីបីនៃសភាតំណាងប្រជាជនទូទាំងខេត្តយូណានសម័យ១៣បានបើកសម្ពោធនៅទីក្រុងគុនមីញ  លោក RuanChenfa អភិបាលខេត្តតំណាងរដ្ឋបាលប្រជាជនខេត្តយូណាន​ធ្វើ​របាយការណ៍​ការងារ​រដ្ឋបាល។

ឆ្នាំ២០១៩  ខេត្តយូណានបានទទួលសមិទ្ធិផលដូចតទៅ

នៅឆ្នាំ២០១៩  ខេត្តយូណានបានសម្រេចឱ្យប្រជាជនក្រីក្រចំនួន៩៥%ចាកចេញពីភាពក្រីក្រ  ភូមិក្រីក្រចំនួន៩៥%ត្រូវដកចេញពីបញ្ជីឈ្មោះភូមិក្រីក្រ  ស្រុកក្រីក្រចំនួន៩០% ដកមួកស្រុកក្រីក្រ  មនុស្សចំនួន១.៥លាននាក់បានរើរចូលគេហដ្ឋានថ្មី។

នៅឆ្នាំ២០១៩  ផលិតផលក្នុងខេត្តសរុប(GDP)នៃខេត្តយូណានដល់២.៣២លានលានយ័ន ស្មើនឹង៣២៧.៦ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក  ដែលឈរលំដាប់ទី១៨ក្នុងប្រទេសចិន។

នៅឆ្នាំ២០១៩ ខេត្តយូណានបានអភិវឌ្ឍន៍ឧស្សាហកម្មធំចំនួន៨យ៉ាងខ្លាំងក្លា  ការវិនិយោគលើវិស័យឧស្សាហកម្មបានកើនឡើង១១.៧%  ប្រាក់ចំណូលសរុបលើវិស័យទេសចរណ៍ជាង១.១លានលានយ័នស្មើនឹង១៥៥.០៥ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក។

ប្រាក់ចំណូលចម្បងនៃឧស្សាហកម្មបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានបានកើនឡើង១៨.៣%។

ផ្លូវល្បឿនលឿនដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៃខេត្តយូណានមានប្រវែងជាង៦០០០គីឡូម៉ែត្រនៅឆ្នាំ២០១៩។

អត្រាចំនួនថ្ងៃខ្យល់មានគុណភាពល្អក្នុងទីក្រុងលើស៩៨.១%ការចាត់វិធានការគ្រប់គ្រងសំណឹកដីមានទំហំ ៥៥១៦ គីឡូម៉ែត្រការ៉េ  អត្រាគ្របដណ្តប់ព្រៃឈើដល់ ៦២.៤%។

តំបន់ពិសោធន៍ពាណិជ្ជកម្មសេរីប្រទេសចិន(យូណាន)បានបើកសម្ភោធ  ទំហំពាណិជ្ជកម្មបរទេសនាំចេញនាំចូលសរុបបានកើនឡើង១៧.៩% សមតុល្យទូទាត់RMB ឆ្លងដែនមានចំនួន៥០០ពាន់លានយ័នស្មើនឹង៧០៥.៨រយលានដុល្លារអាមេរិក។

ការងារក្នុងទីក្រុងបានកើនឡើង៥៣.៤ម៉ឺនកន្លែង​ ប្រាក់​ចំណូល​​អាច​ប្រើ​ប្រាស់​បាន​របស់​ប្រជាពល​រដ្ឋ​គិត​ជា​មធ្យម​ក្នុងទីក្រុងបានកើនឡើង៨.២%ក្នុងស្រុកភូមិបានកើនឡើង១០.៥%។ មន្ទីរពេទ្យពហុជំនាញថ្នាក់ស្រុកស្តង់ដារកើនដល់១០៦មន្ទីរពេទ្យ។

នៅឆ្នាំ២០២០  ខេត្តយូណានមានគោលដៅដូចតទៅ

នៅឆ្នាំ២០២០ខេត្តយូណាននឹងសម្រេចគោលដៅអភិវឌ្ឍសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចដូចតទៅ៖ ការវិនិយោគលើអចលនវត្ថុនឹងកើនឡើង១០%ឡើង  កញ្ចប់ថវិកាសាធារណៈទូទៅក្នុងស្រុកនឹងកើនឡើង២%  អត្រាអត់ការងារធ្វើនឹងគ្រប់គ្រងចន្លោះ៥.៥%  អត្រាCPIនឹងគ្រប់គ្រងចន្លោះ៣.៥%។

ការធានាស្រុកក្រីក្រចំនួន ៩  ភូមិចំនួន៤២៩  មនុស្សចំនួន៤៤.២ម៉ឺននាក់ចាកចេញពីភាពក្រីក្រដោយគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ។

បង្កើនបន្ថែមកម្លាំងសាងសង់“ឌីជីថលខេត្តយូណាន”។

ផ្លូវល្បឿនលឿនទូទាំងខេត្តយូណានដែលដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនឹងមានប្រវែងលើស៩០០០គីឡូម៉ែត្រនៅចុងឆ្នាំ២០២០។

បន្ថែមបណ្តាញបំពង់ឧស្ម័នធម្មជាតិថ្មីជាង៤០០គីឡូម៉ែត្រ  ជំរុញការកសាងប៉ូលនៃវិស័យភ័ស្តុភារសម្រាប់ប្រទេសចំនួន៥ ជម្រុញឱ្យខេត្តយូណានបើកទូលាយក្នុងកម្រិតខ្ពស់បន្ថែមទៀត  ៕

អ្នកបកប្រែ៖ លីហ្សា