កម្មវិធីប្រមូលវីដេអូសប្បុរសធម៌“ខេត្តយូណានដ៏ស្រស់ស្អាតមានបុប្ផារីកស្គុះស្គាយ”បានបើកជាផ្លូវការ

2020-05-28 18:07:51 |ប្រភព:yunnangateway


នៅខេត្តយូណានអ្វីដែលស្រស់ស្អាតសុទ្ធតែមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងធម្មជាតិ  ខេត្តយូណានមានរុក្ខជាតិសរុបចំនួន២៦៥៦០មុខ  ក្នុងនោះ  ចំនួនរុក្ខជាតិពិសេសដែលខេត្តយូណានមានច្រើនជាង១០០០ប្រភេទ។  ក្នុងរដូវទាំងបួនសុទ្ធតែមានផ្ការីកគឺនាមប័ណ្ណដ៏ស្រស់ឆើតឆាយបំផុតនៃខេត្តយូណាន។

ឥឡូវនេះ  កម្មវិធីប្រមូលវីដេអូសប្បុរសធម៌“ខេត្តយូណានដ៏ស្រស់ស្អាតមានបុប្ផារីកស្គុះស្គាយ”ត្រូវបានដាក់អនឡាញជាផ្លូវការ។ 

ប្រសិនបើលោកអ្នកបានថតវីដេអូដ៏ស្រស់ស្អាតពាក់ព័ន្ធនឹងខេត្តយូណាន លោកអ្នកអាចចូលរួមកម្មវិធីនេះដោយផ្ញើវីដេអូនិងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនតាមរយៈ Email មកពួកយើង។  យើងស្វាគមន៍ជានិច្ចចំពោះ​ Email​ របស់លោកអ្នក!

Email:3517729557@qq.com (សូមផ្ញើវីដេអូដោយភ្ជាប់ជាមួយពាក្យសម្គាល់អក្សរ“鲜花盛开的美丽云南”ក្នុងប្រធានបទ)

ទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទលេខ៖០៨៧១-៦៣១២៨៩៩៥

អ្នកបកប្រែ៖លីហ្សា