ខ្សែអាកាសចរណ៍ដឹកទំនិញអន្តរជាតិ“ទីក្រុងគុនមីញ-ទីក្រុងបាងកក”នៃក្រុមហ៊ុន China Post បានបើកដំណើរការ

2020-06-03 17:58:25 |ប្រភព:yunnangateway

នាថ្ងៃទី០២ ខែមិថុនា  ខ្សែអាកាសចរណ៍ដឹកទំនិញអន្តរជាតិ“ទីក្រុងគុនមីញ-ទីក្រុងបាងកក”នៃក្រុមហ៊ុនChina Post បានបើកដំណើរការជាផ្លូវការ  ខ្សែនេះក៏ជាខ្សែអាកាសចរណ៍អន្តរជាតិលើកដំបូងទៅកាន់ផ្ទាល់ទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃក្នុងបណ្តាញអាកាសចរណ៍ស្វយ័តនៃក្រុមហ៊ុនChina Post ផងដែរ។

ខ្សែអាកាសចរណ៍ដឹកទំនិញអន្តរជាតិ“ទីក្រុងគុនមីញ-ទីក្រុងបាងកក”នៃក្រុមហ៊ុនChina Postហោះហើររៀងរាល់ថ្ងៃ​អង្គា​រនិងថ្ងៃ​សៅ​រ៍។ ខ្សែអាកាសចរណ៍នេះដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ នឹងអាចជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើផ្នែកតភ្ជាប់និងទំនាក់ទំនង  ពាណិជ្ជកម្ម និងការបម្រើវិស័យហិរញ្ញវត្ថុរវាងខេត្តយូណានប្រទេសចិននិងតំបន់អាស៊ីខាងត្បូងនិងអាស៊ីអាគ្នេយ៍​។  អ្នកទទួលបន្ទុកនៃសាខាក្រុមហ៊ុនខេត្តយូណាននៃក្រុមហ៊ុន China Postគ្រុប បានបញ្ជាក់ថា  ក្រុមហ៊ុន China Postគ្រុបនឹងដើរតួនាទីវិជ្ជមានក្នុងការឆ្លងកាត់គយនាំចេញនាំចូលអន្តរជាតិ  នាំយកផ្កា  ស្លឹកតែ ផ្លែឈើ  បារី ត្បូង ផ្សិតនិងថ្នាំចិនសែនៃខេត្តយូណានទៅកាន់ក្រៅប្រទេសចិន ដើម្បីជួយស្តារក្រុមហ៊ុនវិនិយោគបរទេសឡើងវិញ។ 

សូមបញ្ជាក់ថា  នាថ្ងៃទី២៣ ខែមករា ដល់ ថ្ងៃទី៣០ ខែឧសភា  ក្រុមហ៊ុនChina Postបានរៀបចំកញ្ចប់អន្តរជាតិការពារនិងប្រឆាំងជំងឺកូវីដ១៩នាំចូលទំនិញចំនួន ៦៥០៣២ កញ្ចប់  កញ្ចប់អន្តរជាតិការពារនិងប្រឆាំងជំងឺកូវីដ១៩នាំចេញទំនិញចំនួន ៣៣២១១៧ កញ្ចប់  ។

អ្នកបកប្រែ៖ លីហ្សា