លោក​លីខឹឈាង​ នាយករដ្ឋមន្ត្រីចិន​ថ្លែងថា​ បន្ទាប់ពី​ភាគីចិន​សម្រេច​ការស្រាវជ្រាវ​និងផលិត​វ៉ាក់សាំង​បង្ការជំងឺ​កូវីដ១៩​ហើយ​ដាក់ឱ្យ​ប្រើប្រាស់​ជាផ្លូវការ​ នឹងផ្តល់​ជូន​ប្រទេសតាម​បណ្តោយ​ទន្លេមេគង្គ​ជាអាទិភាព​

2020-08-24 17:28:09 |ប្រភព:CRI

ថ្ងៃទី២៤ខែសីហា លោកលីខឹឈាង នាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនបានថ្លែងនៅពេលចូលរួមកិច្ចប្រជុំ​កំពូល​​ស្តីពី​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ​​ឡានឆាង-​មេគង្គលើកទីបី​នៅក្រុង​ប៉េកាំងថា​ ភាគីចិននឹងបង្កើតមូលនិធិពិសេសសម្រាប់សុខាភិបាលសាធារណៈក្នុងក្របខ័ណ្ឌមូលនិធិពិសេសនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ​ឡានឆាង-​មេគង្គ ​ដើម្បីបន្តផ្តល់​ការគាំទ្រ​អស់ពីលទ្ធភាព​នូវសម្ភារៈនិង​បច្ចេកទេស​សម្រាប់​ប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹង​ជំងឺកូវីដ១៩​ជូនចំពោះ​ប្រទេសតាម​បណ្តោយ​ទន្លេមេគង្គ​ ។ ពិសេសគឺ ​បន្ទាប់ពី​ភាគីចិន​សម្រេចការស្រាវជ្រាវនិងផលិតវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ១៩ហើយដាក់ឱ្យ​ប្រើប្រាស់​ជាផ្លូវការ​ នឹងផ្តល់ជូន​ប្រទេស​ទន្លេមេគង្គ​ជាអាទិភាព​ ។ ​លោកបាន​លើកឡើងទៀតថា ​សហគមន៍អន្តរជាតិសាមគ្គីគ្នានិងធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគ្នាគឺមានសារសំខាន់ណាស់សម្រាប់ការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺកូវីដ១៩ជាសកល ​ភាគីចិន​រីករាយ​រួមជាមួយ​ប្រទេសនានាតាមបណ្តោយទន្លេមេគង្គ ​ដើម្បី​គាំទ្រ​អង្គការ​សុខភាព​ពិភពលោក​ដើរតួនាទី​កាន់តែ​ល្អប្រសើរ ។

 

អ្នកបកប្រែ:Sun Lingling