អង្គការមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិប៉ាន់ប្រមាណថា នៅឆ្នាំ២០២០ សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកទាំងមូលនឹងធ្លាក់ចុះ៤.៤% ប៉ុន្តែសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសចិននឹងកើនឡើង១.៩%

2020-10-14 17:37:01 |ប្រភព:CRI

ថ្ងៃ​ទី​១៣​ខែ​តុលា អង្គការ​មូលនិធិ​រូបិយវត្ថុ​អន្តរជាតិ​បាន​ចេញ​ផ្សាយ«របាយការណ៍​ស្តី​ពី​ការ​រំពឹងទុក​ចំពោះ​សេដ្ឋកិច្ច​ពិភពលោក»​ដោយ​បាន​ធ្វើ​ការ​ប៉ាន់​ប្រមាណ​ថា នៅ​ឆ្នាំ​២០២០ សេដ្ឋកិច្ច​ពិភព​លោក​ទាំង​មូល​នឹង​ធ្លាក់​ចុះ​៤.៤% ប៉ុន្តែ​សេដ្ឋកិច្ច​ប្រទេស​ចិន​នឹង​កើន​ឡើង​១.៩%ដែល​ជា​អង្គភាព​សេដ្ឋកិច្ច​សំខាន់​តែ​មួយ​គត់លើ​ពិភពលោក​ដែល​បាន​សម្រេច​កំណើន​វិជ្ជមាន ។

របាយការណ៍​នេះ​បាន​ឱ្យ​ដឹង​ថា ទន្ទឹម​នឹង​សេដ្ឋកិច្ច​ត្រូវ​បាន​ស្តារ​ឡើង​វិញ​ជា​បណ្តើរ​ៗ​ សេដ្ឋកិច្ច​ពិភពលោក​កំពុង​ដើរ​ចេញ​ផុត​ពី​ភាព​ថមថយចុះ ។ ក្នុង​នាម​ជា​អ្នក​រួម​ចំណែក​ដ៏​សំខាន់ ប្រទេស​ចិន​បាន​ជួយ​ជំរុញ​ការ​ងើប​ឡើង​វិញ​នៃ​ពាណិជ្ជកម្ម​ជា​សកល​ចាប់ពី​ខែ​មិថុនា​មក។ ប៉ុន្តែ ដោយ​មកពី​ការ​រីក​រាល​ដាល​នៃ​ជំងឺ​ឆ្លងក្នុង​តំបន់​មួយ​ចំនួន​មាន​ភាព​រហ័ស​ពេក​ បាន​ជា​អង្គភាព​សេដ្ឋកិច្ច​ជា​ច្រើន​បាន​ពន្យឺត​ជំហាន​ស្តារ​ឡើង​វិញ​ចាប់ពី​ខែ​សីហា​មក។

លោក​ស្រីGopinathប្រធាន​សេដ្ឋវិទូ​នៃ​អង្គការ​មូលនិធិ​រូបិយវត្ថុ​អន្តរជាតិបាន​ថ្លែង​ថា ការ​ងើប​ឡើង​វិញ​នៃ​សេដ្ឋកិច្ច​ពិភពលោក​ប្រហែល​ត្រូវ​ចំណាយ​ពេល​ដ៏​យូរ គ្មាន​តុល្យភាព​និង​ប្រកប​ដោយ​ភាពមិន​ប្រាកដ​ប្រជា​ខ្ពស់ ។ លោក​ស្រី​អំពាវ​នាវ​អង្គភាព​សេដ្ឋកិច្ច​នានាលើ​ពិភពលោក​កុំ​បញ្ឈប់​ឆាប់​ពេក​នូវ​គោល​នយោបាយ​គាំទ្រ​ខាង​ហិរញ្ញវត្ថុ​និង​រូបិយវត្ថុ ដើម្បី​ធានា​ជាក់​លាក់​ឱ្យ​សេដ្ឋកិច្ច​ងើប​ឡើង​វិញ​ជា​បន្ត​បន្ទាប់ ៕

 

អ្នកបកប្រែ: Zheng Lei