ដីស្រែជណ្តើរហានីជាងមួយពាន់ឆ្នាំនៃស្រុកយួនយ៉ាងខេត្តយូណាន

2021-01-08 13:29:55 |ប្រភព:yunnangateway

នេះជាដីស្រែជណ្តើរហានីនៅរសៀលថ្ងៃទី០៦ ខែមករា។(ថតដោយយន្តហោះDrone)

ដីស្រែជណ្តើរហានីដែលស្ថិតនៅខាងត្បូងភ្នំអៃឡាវខេត្តយូណានបានបង្ហាញប្រវត្តិពលកម្មនៃប្រជាជននៅកន្លែងនោះក្នុងរយៈពេលជាងមួយពាន់ឆ្នាំ  បច្ចុប្បន្ននេះ  ដីស្រែជណ្តើរហានីដ៏អស្ចារ្យបានទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរជាច្រើនមកគយគន់៕

អ្នកសារព័ត៌មាន៖ Wang Guansen

អ្នកបកប្រែ៖ លីហ្សា