ទេសភាពវាំងចាស់សិនយ៉ាងនៃប្រទេសចិន

2021-01-15 15:37:24 |ប្រភព:yunnangateway

បុគ្គលិកម្នាក់បោសសម្អាតព្រិលនៅមុខវាំងចាស់សិនយ៉ាងនៅថ្ងៃទី ១៣ ខែមករា។

នៅថ្ងៃដដែល  ទីក្រុងសិនយ៉ាងខេត្តលាវនីនដែលស្ថិតនៅខាងជើងប្រទេសចិនបានធ្លាក់ព្រិល  វាំងចាស់មើលទៅកាន់តែស្រស់ស្អាតដោយសារព្រិលពណ៌ស​។  វាំងចាស់សិនយ៉ាងត្រូវបានសាងសង់នៅឆ្នាំ១៦៣៦  ជាព្រះរាជ្យវាំងដែលសាងសង់នៅដើមសម័យរាជវង្សឆេង(ឆ្នាំ១៦៣៦-ឆ្នាំ១៩១២) បន្ទាប់ពីរាជវង្សឆេងបានផ្លាស់ប្តូររាជធានីរបស់ខ្លួនទៅទីក្រុងប៉េកាំងក្នុងឆ្នាំ១៦៤៤ ព្រះរាជ្យវាំងនេះត្រូវបានគេហៅថា“ព្រះរាជ្យវាំងនៃរាជធានីកំដរ”ហើយក្រោយមក  វាត្រូវបានគេហៅថាជាវាំងចាស់សិនយ៉ាង៕ 

អ្នកសារព័ត៌មាន៖ Yao Jianfeng

អ្នកបកប្រែ៖ លីហ្សា