សត្វ Lady Amherst's Pheasantចំនួនជាង៥០០ក្បាលរស់នៅបឹងនាងស្រុកហុយហ្សឺខេត្តយូណាន

2021-01-22 18:37:57 |ប្រភព:yunnangateway

ចាប់តាំងពីរដូវរងាឆ្នាំនេះ  ឆ្លងកាត់ការអង្កេតបានឱ្យដឹងថា ចំនួនសត្វLady Amherst's Pheasantក្នុងតំបន់ការពារធម្មជាតិថ្នាក់ជាតិចិនកកកខ្មៅនៃស្រុកហុយហ្សឺខេត្តយូណានដែលស្ថិតនៅតំបន់និរតីប្រទេសចិនបានកើនឡើងពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ  ជាពិសេសឆ្នាំនេះមានចំនួនច្រើនបំផុត បានកើនដល់ជាង៥០០ក្បាល។ 

សត្វLady Amherst's Pheasant ជាប្រភេទបក្សីការពារសំខាន់ថ្នាក់ IIជាតិចិន  ប្រវែងបក្សីឈ្មោលសរុបប្រហែល១៤០cm   ប្រវែងបក្សីញីសរុបប្រហែល ៦០cm វាស៊ីដំណាំគ្រាប់ពូជស្មៅទំពាំង និងសត្វល្អិត៕

អ្នកសារព័ត៌មានJiang Guiyou

អ្នកបកប្រែ៖ លីហ្សា