"ឋានសួគ៌បក្សី" ឃុំបុរាណហឺសួននៃខេត្តយូណាន

2021-01-26 18:27:03 |ប្រភព:yunnangateway

ក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំនេះ  ការសំណង់អេកូឡូស៊ីនៃទីក្រុងតេងឆុងក្នុងខេត្តយូណានត្រូវបានកែប្រែឱ្យមានការប្រសើរឡើងដោយគួរឱ្យកត់សម្គាល់បរិស្ថានអេកូឡូស៊ីល្អនិងជីវចម្រុះដ៏សម្បូរបែបបានក្លាយជានាមប័ណ្ណមួយសន្លឹកទៀតរបស់ទីក្រុងតេងជុង។

ឃុំបុរាណហឺសួននៃទីក្រុងតេងឆុងមានឈ្មោះពិសេសថា“ ឋានសួគ៌បក្សី” បរិស្ថានធម្មជាតិដ៏ស្រស់ស្អាតនៃបឹងនិងដីសើមនៅក្នុងទីឃុំបុរាណបានទាក់ទាញបក្សីរស់នៅទីនេះរៀងរាល់ឆ្នាំ  ទីនេះបានក្លាយទៅជាកន្លែងស្នាក់នៅព្រមទាំងជាកន្លែងឆ្លងកាត់រដូវរងានិងបន្តពូជរបស់បក្សី៕

អ្នកសារព័ត៌មាន៖ Shao Weicen Guo Kang

អ្នកបកប្រែ៖លីហ្សា