ទស្សនកិច្ចស្ថានីយ៍រថភ្លើងល្បឿនលឿននៅក្រុងគុនមីញប្រទេសចិន ៖ “នាគ ប្រាក់”ប្រមូលផ្តុំគ្នាដ៏អស្ចារ្យ

2021-02-01 18:06:18 |ប្រភព:xinhua

នាថ្ងៃទី ២៨ ខែមករា ការដឹកអ្នកដំណើរទៅស្រុកកំណើតដើម្បីអបអរសាទបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីចិនឆ្នាំ ២០២១ ចាប់ដំណើរការ ។ ក្រោយពីការដឹកអ្នកដំណើរទៅស្រុកកំណើតវិញ តើរថភ្លើងល្បឿនលឿនទាំងនោះត្រូវឈប់នៅកន្លែងណា? ហើយមានការជួសជុលដូចម្តេច ? សូមទៅមើលជាមួយយើងដំណើរទស្សនកិច្ចស្ថានីយ៍រថភ្លើងល្បឿនលឿននៅក្រុងគុនមីញប្រទេសចិន ទៅមើលនាគដ៏ធំដែលត្រូវបានគេដាក់ប្រមូលផ្តុំគ្នា សំអាត និងជួសជុល នាពេលព្រឹកព្រះអាទិត្យរះ​ ពួកគេនឹងចេញដំណើរទៅគ្រប់ទិសទីដើម្បីដឹកអ្នកដំណើរទៅស្រុកកំណើតជាថ្មី។

  បនប្រែដោយ ​លូវ ​រ៉ង