ទីក្រុងគុងមីញពោរពេញដោយបរិយាកាសនៃការអបអរសាទរបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណី​ចិន

2021-02-02 18:46:31 |ប្រភព:云南日报

ជិតដល់បុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីចិនហើយ ​តាមផ្លូវតូចធំនៅក្រុងគុនមីញមានក្លិនក្រអូបសាច់ប្រឡាក់ ​ដូចជា សាច់​ប្រឡាក់ភ្លៅ​ជ្រូកស៊ីវ៉ា ​សាច់ទា​ប្រឡាក់ សាច់ក្រកជាដើម​ ទំនិញគ្រប់​ប្រភេទ​សម្រាប់​​បុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីចិនបានទាក់ទាញ​អ្នកនៅក្រុង​គុនមីញ ដែលពោរពេញដោយបរិយាកាសនៃការអបអរសាទរបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណី​ចិន ​។

បកប្រែដោយ ​លូវ ​រ៉ុង