អបអរសាទបុណ្យសែននំអ៊ី

2021-02-24 17:51:33 |ប្រភព:

នាថ្ងៃទី ​២៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២១ សិល្បករកំពុងសម្តែងនៅភូមិឡុងយូន ឃុំលូវភូ ខណ្ឌស៊ានយ៉ាង ក្រុងស៊ីយាន​ខេត្តហ្វូប៉ី ។

ជិតដល់ថ្ងៃបុណ្យសែននំអ៊ីហើយ តំបន់នានាក្នុងប្រទេសចិនចាប់ផ្តើមរៀបចំសកម្មភាពប្រពៃណី ដើម្បីអបអរសាទរ​បុណ្យសែននំអ៊ី ​។

បកប្រែដោយ ​លូវរ៉ុង