ទំហំពាណិជ្ជកម្មចិននិង​ប្រទេស​អឺរ៉ុប​កណ្តាល​និង​ខាងកើតលើសពី ១០០ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកជាលើកដំបូង

2021-02-09 16:20:22 |ប្រភព:CRI

ចាប់តាំងពីការបង្កើតយន្តការសហប្រតិបត្តិការរវាងចិននិងបណ្តាប្រទេសអឺរ៉ុបកណ្តាល​និងខាងកើតកាលពី​ឆ្នាំ ២០១២ មក   ចិនបានរក្សាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយបណ្តាប្រទេសអឺរ៉ុបកណ្តាលនិងខាងកើត  ដែលមាន​ម៉ាក់ល្បីៗជាច្រើន​នៃប្រទេស​អឺរ៉ុបកណ្តាលនិងខាងកើតបាន​រំលេច​រូបរាង​យ៉ាងឆាប់រហ័សនៅក្នុងប្រទេសចិននិងបានទាក់ទាញ អតិថិជនចិនជាច្រើន​ឡើង​ៗ​ ។

ទន្ទឹមនឹងនេះដែរ  ប្រទេសចិននិងបណ្តាប្រទេសនៅអឺរ៉ុបកណ្តាលនិងខាងកើតបាននិងកំពុងលើក​កម្ពស់​​គុណភាព​ជាបន្តបន្ទាប់នូវវិស័យពាណិជ្ជកម្មប្រពៃណីរវាងភាគីទាំងពីរ​ ។ យោងតាមទិន្នន័យពីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចិនបង្ហាញ​ថា​ ក្នុងឆ្នាំ ២០២០ ទំហំពាណិជ្ជកម្មរវាងចិននិងបណ្តាប្រទេសអឺរ៉ុបកណ្តាលនិងអឺរ៉ុបខាងកើតបានឡើង​ដល់  ១០៣៤៥០ ​លាន​ដុល្លារអាមេរិក ពោលគឺលើសពី​ ១០០ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកជាលើកដំបូង ហើយកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្នែក​វិនិយោគបាន​និងកំពុង​ពង្រីក​​ជា​បន្តបន្ទាប់​ ។ លោក Gao Feng អ្នកនាំពាក្យក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចិន​បានបញ្ជាក់​ថា នៅឆ្នាំ    ២០២០   ទំហំពាណិជ្ជកម្មរវាង​ចិននិង​បណ្តាប្រទេសចំនួន ១៧ នៅអឺរ៉ុបកណ្តាលនិងខាងកើតបានកើនឡើង ៨,៤% ។ គិត​រហូត​ដល់​ដំណាច់ឆ្នាំ ២០២០ ប្រទេសចិន​បានវិនិយោគផ្ទាល់​នូវ​ទំហំ​ទឹកប្រាក់ចំនួន ៣១៤០ លានដុល្លារអាមេរិកលើមុខ​របរ​​នានា​នៃ​បណ្តាប្រទេសអឺរ៉ុបកណ្តាល​និងខាងកើតដែលពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យ​ថាមពល រ៉ែ ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ចរាចរណ៍​ទំនិញ​ និង​គ្រឿងបន្លាស់រថយន្តជាដើម​ ។