ប្រទេស​ចិន​និង​មូលនិធិ​កុមារ​នៃ​អង្គការ​សហប្រជាជាតិ​ធ្វើ​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ​លើក​ដំបូង​លើ​គម្រោង​អាហារ​បំប៉នកុមារ​នៅ​ប្រទេស​ស៊ូ​ដង់ខាងត្បូង​

2021-02-18 15:37:32 |ប្រភព:

ពេល​ថ្មី​ៗ​​នេះ​ រដ្ឋាភិបាល​ចិន​បាន​ផ្តល់​ការគាំទ្រ​ចំពោះ​​មូលនិធិ​កុមារ​នៃ​អង្គការ​សហប្រជាជាតិ ដោយផ្តល់​ជំនួយដល់​កុមារ​ដែល​រងផល់​ប៉ះ​ពាល់​ពី​ជំងឺ​កូវីដ​១៩​និង​មហន្តរាយ​សត្វកណ្តូប​វាលខ្សាច់​​នៅ​ប្រទេស​ស៊ូ​ដង់ខាងត្បូង​ដើម្បីធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវស្ថានភាពអាហារូបត្ថម្ភរបស់​ពួក​គេ​ ។ ដោយសារ​រង​ផល​ប៉ះ​ពាល់​ពី​សង្គ្រាម​ ជំងឺ​កូវីដ​១៩​និង​គ្រោះ​មហន្តរាយ​ធម្មជាតិ​នានា​ បច្ចុប្បន្ន​កុមារ​នៅស៊ូ​ដង់​ខាងត្បូង​បាន​ប្រឈម​មុខ​នឹង​វិបត្តិស្បៀង​អាហារ​និង​អាហារូបត្ថម្ភយ៉ាង​ធ្ងន់​ធ្ងរ​​ ប្រហែល​មាន​កុមារ​ជាង​៣សែន​១ម៉ឺន​នាក់​បាន​រងផល​ប៉ះពាល់​ពីការ​កង្វះអាហារូបត្ថម្ភយ៉ាង​ធ្ងន់​ធ្ងរ។

លោក​ស្រី​តំណាងបណ្តោះអាសន្ននៃ​​មូលនិធិ​កុមារ​នៃ​អង្គការ​សហប្រជាជាតិប្រចាំ​នៅ​ស៊ូ​ដង់​ខាងត្បូង​បាន​គូសបញ្ជាក់ថា​ អាហារូបត្ថម្ភ​ដែល​មាន​លក្ខណៈ​ព្យាបាល​ដែល​ជា​ជំនួយ​របស់​ប្រទេស​ចិន​នឹង​អាច​សង្គ្រោះ​ជីវិត​ និងនាំមក​នូវក្តី​សង្ឃឹម​ដល់​កុមារ​នៅ​ប្រទេស​ស៊ូ​ដង់​ខាងត្បូង​ដែល​ស្ថិត​ក្នុង​វិបត្តិ​ សង្ឃឹម​ថា​ដៃ​គូ​អន្តរជាតិ​កាន់​តែ​ច្រើនរួម​ជា​មួ​យ​ប្រទេស​ចិន​​ផ្តល់​ការ​គាំទ្រ​ដល់​គម្រោង​មនុស្ស​ធម៌​នៅ​ស៊ូ​ដង់​ខាងត្បូង​៕