មជ្ឈមណ្ឌលនវានុវត្តន៍និងសហប្រតិបត្តិការរវាងចិននិងអាហ្រ្វិកបានបើកស្លាកនៅក្រុងវូហាន

2021-02-19 15:31:08 |ប្រភព:

ថ្ងៃ​ទី​១៨​ខែ​កុម្ភៈ មជ្ឈមណ្ឌលនវានុវត្តន៍​និង​សហប្រតិបត្តិការ​រវាង​ចិននិង​អាហ្រ្វិក​បាន​បើក​ស្លាក​នៅ​ក្រុង​វូហាន។មជ្ឈមណ្ឌល​នេះ​ជា​គម្រោង​សំខាន់​មួយ​អំពី​កិច្ច​កសាង​សមត្ថភាព​ក្នុង​​"ប្រតិបត្តិការ​ធំ​ទាំង​៨”នៃ​កិច្ច​សហប្រតិបត្តិការ​រវាង​ចិននិង​អាហ្រ្វិក។

អ្នក​ទទួល​ខុស​ត្រូវ​ពាក់​ព័ន្ធ​នៃ​ការិយាល័យ​វិទ្យាសាស្រ្ត​និង​បច្ចេកទេស​ខេត្ត​ហ៊ូប៉ីបាន​ឧទ្ទេសនាម​ថា កម្មវត្ថុ​នៃ​ការ​បង្កើត​មជ្ឈមណ្ឌល​នេះ​គឺ​ក្នុង​ន័យ​អនុវត្ត​គំនិត​ផ្តួច​ផ្តើម​​"ខ្សែ​ក្រវាត់​និង​ផ្លូវ"និង​ជំរុញ​ការ​រួម​គ្នា​កសាង​សហគមន៍​រួម​វាសនា​រវាង​ចិននិង​អាហ្រ្វិក​ ឆ្លង​តាម​រយៈ​ការ​បង្កើត​វេទិកាចំនួន​២ ពោល​គឺ​ធ្វើ​តាម​អនឡាញ​និង​ធ្វើ​នៅ​កន្លែងផ្ទាល់​ ដើម្បី​ខិត​ខំ​ផ្តល់​សេវាកម្ម​សម្រាប់​នវានុវត្តន៍​និង​កិច្ច​សហប្រតិបត្តិការ​ផ្នែក​បច្ចេកវិទ្យា ​ការ​លើក​កម្ពស់​កម្រិត​ថ្នាក់​ផ្នែក​ផលិតភាព​និង​វិនិយោគ​ និង​ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​រវាង​ធនធាន​មនុស្ស​វ័យ​ក្មេង​រវាង​ចិន​និង​អាហ្រ្វិក ៕