តើអ្នកព្រមចាក់វ៉ាក់សាំងជំងឺកូវីដ១៩របស់ប្រទេសចិនទេ? ​ថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសជាច្រើនថា” ខ្ញុំយល់ព្រម ”

2021-02-20 18:20:12 |ប្រភព:

នាថ្ងៃទី ១៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២១ នៅមន្ទីរពេទ្យវីអឺស៊ី​ រដ្ឋធានីហារ៉ារ៉េ ប្រទេសហ្សីមបាវេ លោក វេ ចាឈី ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ​និង​រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសុខាភិបាលហ្សីមបាវេ បានចាក់វ៉ាក់សាំងជំងឺកូវីដ១៩ ដែលផលិត​ដោយ​ក្រុមហ៊ុន​sinopharmរបស់ប្រទេសចិនដំបូងគេ ។

នាថ្ងៃទី ១៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២១ ក្រសួងសុខាភិបាលរបស់ប្រទេសហ្សីមបាវេចាប់ផ្តើមចាក់វ៉ាក់សាំងជំងឺកូវីដ១៩​របស់ប្រទេសចិន លោក វេ ចាឈី ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តីរបស់ប្រទេសហ្សីមបាវេបានចាក់វ៉ាក់សាំងជំងឺកូវីដ១៩​របស់​ប្រទេស​​ចិនដំបូងគេ ។ មុននេះ មានថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ប្រទេសជាច្រើន បានចាក់វ៉ាក់សាំង​ជំងឺកូវីដ១៩​របស់​ប្រទេស​ចិន ​ដែល​បាន​បង្ហាញឱ្យឃើញពីទំនុកចិត្តរបស់ពួកគេចំពោះវ៉ាក់សាំងជំងឺកូវីដ១៩ របស់ប្រទេសចិន ​។ ​ក្នុងអំឡុង​ពេលបុណ្យ​ចូលឆ្នាំប្រពៃណីចិន ប្រទេសចិនបានផ្តល់ជំនួយវ៉ាក់សាំងជំងឺកូវីដ១៩ដល់ប្រទេសជាច្រើន ។ នៅថ្ងៃទី ១៨ ខែកុម្ភៈ ​ឆ្នាំ ២០២១ លោកស្រី ហ្វា ឈានយីង អ្នក​នាំ​ពាក្យ​ក្រសួ​ងការបរទេស​ចិន​បានថ្លែងថា ភាគីចិនបាន​ផ្តល់​​ជំនួយ​វ៉ាក់សាំង​ដល់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ចំនួន៥៣ ​ហើយកំពុងនាំចេញវ៉ាក់សាំងទៅប្រទេសចំនួន ២២ ។

បកប្រែដោយ លូវ រ៉ុង

នាថ្ងៃទី ១២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២១ នៅមន្ទីរពេទ្យក្រុងFordrono ​ខណ្ឌទន្លេឈីលី ​ ក្រោយពីចាក់វ៉ាក់សាំង​ជំងឺ​កូវីដ​១៩ របស់ប្រទេសចិន ​លោកMiguel Juan Sebastián Piñera Echenique ប្រធានាធិបតីប្រទេសឈីលី ធ្វើដៃអក្សរ”V” ​។

នាថ្ងៃទី ៩ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២១ នៅមន្ទីរពេទ្យកងទ័ពដីគោករដ្ឋធានីលីម៉ាប្រទេសប៉េរូ ​លោកFrancisco Rafael Sagasti Hochhauslerប្រធានាធិបតីប្រទេសប៉េរូចាក់វ៉ាក់សាំងជំងឺកូវីដ១៩ ចិន ​។

នាថ្ងៃទី ១៤ ខែមករា ឆ្នាំ ២០២១ ​លោក Erdogan​ប្រធានាធិបតីប្រទេសតួកគី ចាក់វ៉ាក់សាំងជំងឺកូវីដ១៩ ដែល​ផលិត​ដោយក្រុមហ៊ុន​Sinovac Biotech ​ប្រទេសចិន ។

នាថ្ងៃទី ១៣ ខែមករា ឆ្នាំ ២០២១ ​លោក Joko Widodo ​​ប្រធានាធិបតីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី ចាក់វ៉ាក់សាំងជំងឺ​កូវីដ​១៩​នៅវិមានប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ី ក្រុងយ៉ាយ៉ាកា​។

នាថ្ងៃទី ១០ ខែមករា ឆ្នាំ ២០២១ ​លោក ​Wavel Ramkalawan​​ប្រធានាធិបតីប្រទេសសីស្ហែល ចាក់វ៉ាក់សាំង​ជំងឺកូវីដ១៩នៅកន្លែងចាក់វ៉ាក់សាំងនៃ​រដ្ឋធានី Victoria​។

នាថ្ងៃទី ១៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២១ នៅរដ្ឋធានីប៊ុយដាប៉ែសប្រទេសហុងគ្រី ​ក្រុមការងារនៃអាកាសយានដ្ឋាន​ដឹកជញ្ជូន​វ៉ាក់សាំងជំងឺកូវីដ១៩លើកដំបូង ​ដែលនាំចូលពីប្រទេសចិន ។

នាថ្ងៃទី ១៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២១ នៅរដ្ឋធានីហារ៉ារេសប្រទេសហ្សីមបាវេ ​ក្រុមការងារនៃអាកាសយានដ្ឋាន​ដឹក​ជញ្ជូនវ៉ាក់សាំងជំងឺកូវីដ១៩លើកដំបូង ​ដែលជាជំនួយពីប្រទេសចិន ។