ប្រព័ន្ធសារព័ត៌មានកេនីយ៉ា៖ប្រទេសចិនជំរុញការចែកចាយវ៉ាក់សាំងដោយស្មើគ្នាដោយការអនុវត្តជាក់ស្តែង

2021-02-22 16:23:35 |ប្រភព:CRI

ថ្ងៃទី​១៩​ខែ​កុម្ភៈ តាម​ម៉ោង​ក្នុង​តំបន់ កាសែត​ប្រជាជន​របស់​កេនីយ៉ាបាន​ចុះ​ផ្សាយ​បទ​វិភាគ ដោយ​បាន​កោត​សរសើរ​ប្រទេស​ចិន​ដែល​បាន​អនុវត្ត​ពាក្យ​សន្យា​របស់​ខ្លួន​ដោយ​ប្រតិបត្តិការ​ជាក់​ស្តែង ដើម្បី​ធ្វើ​ឱ្យ​វ៉ាក់​សាំង​ក្លាយ​ជា​ផលិតផល​សាធារណៈជា​សកល។

បទ​វិភាគ​បាន​ឱ្យ​ដឹង​ថា ការ​រីក​រាល​ដាល​នៃ​ជំងឺ​កូវីដ​១៩​បណ្តាល​ឱ្យ​កើត​មាន​វិបត្តិ​ជា​សកល ការ​អភិវឌ្ឍ​របស់​មនុស្ស​ជាតិ​ត្រូវ​ប្រឈម​នឹង​ហានិភ័យ​និង​ការ​សាកល្បង​ដែល​មិន​ធ្លាប់​មាន​កាល​ពី​មុន។ ប្រទេស​មួយ​ចំនួន​បាន​យក​បញ្ហា​ជំងឺ​ឆ្លង​ឱ្យ​ក្លាយ​ជា​បញ្ហា​នយោបាយ ប្រើ​ប្រាស់​កម្លាំង​នយោបាយ​ដើម្បី​តម្កល់​ទុក​វ៉ាក់សាំង ហើយមិន​អើពើ​នឹង​តម្រូវ​ការ​របស់​ប្រទេស​និង​តំបន់​ដែល​មិន​សូវ​រីក​លូត​លាស់។ ទិន្នន័យ​របស់​អង្គការ​សហប្រជាជាតិ​បាន​បង្ហាញ​ថា ប្រទេស​ចំនួន​១០បាន​គ្រប់​គ្រង​វ៉ាក់សាំង​ជំងឺ​កូវីដ​១៩​ចំនួន​៧៥%នៃ​ពិភពលោក​ទាំង​មូល។

គួរ​បញ្ជាក់​ថា បច្ចុប្បន្ន​នេះ ប្រទេស​ចិន​បាន​បរិច្ចាគវ៉ាក់សាំងដល់​ប្រទេស​កំពុង​អភិវឌ្ឍន៍​ចំនួន​៥៣ បាន​នាំ​ចេញ​វ៉ាក់សាំង​ទៅ​កាន់​ប្រទេស​ចំនួន​២២ ព្រម​ទាំង​បាន​ផ្តល់​វ៉ាក់​សាំង​ចំនួន​១០លាន​ដូសដល់​ផែនការ​អនុវត្ត​វ៉ាក់សាំង​ជំងឺ​កូវីដ​១៩ ដើម្បី​បំពេញ​តាម​តម្រូវ​ការ​ជា​បន្ទាន់​របស់​ប្រទេស​កំពុង​អភិវឌ្ឍន៍ ៕