សន្និសីទ​សារព័ត៌មាន​នៃកិច្ចប្រជុំ​លើក​ទី​៤នៃ​មហា​សន្និបាត​សភាប្រឹក្សានយោបាយប្រជាជនទូទាំងប្រទេស​ចិន​នីតិកាលទី១៣នឹង​បើក​ធ្វើ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​៣​ខែ​មីនា​ ខណៈសន្និសីទ​សារព័ត៌មាននៃ​កិច្ចប្រជុំ​លើក​ទី​៤នៃ​មហា​សន្និបាត​សភាតំណាង​ប្រជាជន​ទូទាំង​ប្រទេស​ចិននីតិកាលទី១៣​នឹង​បើក​ធ្វើ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​៤​ខែមីនា​

2021-03-03 16:32:15 |ប្រភព:

 

កាលពីថ្ងៃទី២ខែមីនា ​លោកLiuHuanXin អនុរដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងកសិកម្មនិងជនបទចិន​បានថ្លែងក្នុងសន្និសីទកាសែតនៃការិយាល័យក្រុមប្រឹក្សាកិច្ចការរដ្ឋចិនថា ​នៅឆ្នាំ​២០២០​  ​មានតំណាងនិងសមាជិកជាច្រើនរូប​នៃ​សភា​ទាំងពីរចិន​បានលើកឡើងសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីការងារចត្តាឡីស័កសត្វ ដើម្បី​​បង្កើនកិច្ចកសាងប្រព័ន្ធប្រតិកម្ម​បន្ទាន់ស្តីពីចត្តាឡីស័កសត្វដើម្បីបង្ការ​​និងគ្រប់គ្រងជំងឺឆ្លងសត្វ និងបង្កើតប្រព័ន្ធ​ប្រតិកម្ម​បន្ទាន់ចម្រុះស្តីពីការបង្ការនិងគ្រប់គ្រងជំងឺឆ្លងសត្វដើម្បីផ្តល់ការណែនាំសម្រាប់ការងារបង្ការនិងគ្រប់គ្រងជំងឺឆ្លងសត្វ។ដូច្នេះ ស្ថាប័នមានពាក់ព័ន្ធនឹងបន្តបង្កើនកិច្ចកសាងប្រព័ន្ធប្រតិកម្មបន្ទាន់ស្តីពីការបង្ការនិងគ្រប់គ្រងជំងឺឆ្លងសត្វដែលក្នុងនោះរួមទាំងចា​ត់​ចែង​និងណែនាំអាជ្ញាធរគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ឱ្យ​ធ្វើការងារបង្ការជំងឺឆ្លងនៅរដូវផ្ការីក ​និងធ្វើ​ការពិនិត្យនិងធ្វើតេស្តលើសំណាកដោយទាន់ពេលវេលា ​កំណត់និងបោះពុម្ពផ្សាយផែនការ​ត្រួតពិនិត្យជំងឺឆ្លងសត្វទូទាំងប្រទេសប្រចាំឆ្នាំ បង្កើនសមត្ថភាពការពារសត្វនិងរុក្ខជាតិ​និងលើកកម្ពស់កម្រិតអនុវត្តដើម្បីពង្រឹងកិច្ចកសាងប្រព័ន្ធបង្ការជំងឺឆ្លងសត្វ។