សន្និសីទ​សារព័ត៌មាន​នៃកិច្ចប្រជុំ​លើក​ទី​៤នៃ​មហា​សន្និបាត​សភាប្រឹក្សានយោបាយប្រជាជនទូទាំងប្រទេស​ចិន​នីតិកាលទី១៣នឹង​បើក​ធ្វើ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​៣​ខែ​មីនា​ ខណៈសន្និសីទ​សារព័ត៌មាននៃ​កិច្ចប្រជុំ​លើក​ទី​៤នៃ​មហា​សន្និ

2021-03-03 16:35:50 |ប្រភព:

តាម​ការ​ផ្សាយ​ដំណឹងនៃ​គណនី WeChat របស់​សភាប្រឹក្សានយោបាយប្រជាជនទូទាំងប្រទេស​ចិនបាន​ឱ្យ​ដឹងថា​ សន្និសីទ​សារព័ត៌មាន​នៃកិច្ចប្រជុំ​លើក​ទី​៤នៃ​មហា​សន្និបាត​សភាប្រឹក្សានយោបាយប្រជាជនទូទាំងប្រទេស​ចិន​នីតិកាលទី១៣នឹង​បើក​ធ្វើ​នៅវេលាម៉ោង​៣​រសៀល​​ថ្ងៃ​ទី​៣​ខែ​មីនា លោក​GuoWeiminអ្នក​នាំពាក្យ​នៃ​​មហា​សន្និបាត​នឹងធ្វើ​បទបង្ហាញ​អំ​ពី​ស្ថានការណ៍​ពាក់​ព័ន្ធ​មហាសន្និបាត​លើក​នេះទៅកាន់​ប្រព័ន្ធ​សារព័ត៌មានជាតិ​និងអន្តរជាតិ​ ព្រម​ទាំង​ឆ្លើយ​សំណួរ​របស់អ្នក​សារព័ត៌មាន​។

តាម​ការ​ផ្សាយ​ដំណឹង​នៃ​គណនី WeChat របស់”មជ្ឈមណ្ឌល​សារព័ត៌មាន​នៃ​មហា​សន្និបាត​សភាតំណាង​ប្រជាជន​ទូទាំង​ប្រទេស​ចិន​”បាន​ឱ្យ​ដឹងថា​ ​កិច្ចប្រជុំ​លើក​ទី​៤នៃ​មហា​សន្និបាត​សភាតំណាង​ប្រជាជន​ទូទាំង​ប្រទេស​ចិននីតិកាលទី១៣​នឹង​បើក​ធ្វើ​សន្និសីទ​សារព័ត៌មាននៅសាល​សន្និសីទនៃ​វិមាន​ប្រជាជន​នៅវេលា​​ម៉ោង​៩និង​​៤០​នាទី​យប់​ថ្ងៃ​ទី​៤​ខែមីនា​ អ្នក​នាំពាក្យ​នៃ​មហាសន្និបាតនឹង​ឆ្លើយ​សំណួរ​របស់​អ្នក​សារព័ត៌មានជាតិ​និង​អន្តរជាតិអំពី​បញ្ហា​ពាក់​ព័ន្ធ​របៀបវារៈនិង​ការងារ​របស់​​មហាសន្និបាត​។

សូម​បញ្ជាក់ថា​ដើម្បី​ទប់​ស្កាត់​ការ​រីករាលដាល​នៃ​ជំងឺ​ឆ្លង​ដោយមាន​ប្រសិទ្ធភាព​ រួម​គ្នា​ការពារ​​សុខភាព​សាធារណៈ សន្និសីទ​សារព័ត៌មាន​នឹង​ធ្វើ​ឡើង​តាម​ប្រព័ន្ធ​វីដេអូ​  ហើយអគ្គស្ថានីយ​វិទ្យុ​និង​ទូរទស្សន៍​មជ្ឈិម​ចិន​នឹង​ធ្វើ​ការ​ផ្សាយ​ផ្ទាល់ ​៕