តោះ មកមើលកីឡាស្គីរបស់ចិន

2022-06-06 18:35:27
ប្រភព:CRI

ថ្ងៃទី ៦ ខែមិថុនា ជាទិវាជិះស្គីរបស់ប្រទេសចិន។ កីឡាជិះស្គីរបស់ប្រទេសចិនបានចាប់ផ្តើមនៅឆ្នាំ ១៩៨២ ហើយបច្ចុប្បន្នបានអភិវឌ្ឍទៅជាប្រភេទកីឡាមួយសម្រាប់ជំរុញប្រជាជនទាំងអស់ឱ្យធ្វើលំហាត់ប្រាណ។ ក្រៅពីដើរតួនាទីក្នុងការហាត់ប្រាណនិងកម្សាន្តសប្បាយ ឥឡូវនេះប្រទេសចិនបានបង្កើតវិញ្ញាសាប្រកួតស្គីជាច្រើន ដូចជាការជិះស្គីល្បឿនលឿន ការជិះស្គីបែបសម្តែង ការជិះស្គីបែបសេរី ការជិះស្គី Aggressive និង កីឡាInline Downhill ជាដើម។ល។

តោះ មកមើលកីឡាស្គីរបស់ចិន